KADAVRA ÜZERİNDE ANATOMİ ve İMPLANT CERRAHİSİ

KADAVRA ÜZERİNDE ANATOMİ ve İMPLANT CERRAHİSİ
Medya yayın gurubu tarafından düzenlenecek olan taze insan Kadavrası üzerinde anatomi ve implant cerrahisi kursu artık yılda birkaç kez düzenli olarak İstanbul’da düzenlecektir. Prof.Dr. Tayfun Günbay tarafından 2 gün boyunca verilecek eğitimde insan anotomisini kadavra üzerinde öğrenme ve değişik bölgelerde farklı kemik yoğunluklarında dörder adet implant uygulama fırsatı bulacaksınız. eğitimde her iki katılımcıya bir kadavra verilecektir.
Farklı anatomik yüzeyleri, kasları, sinirleri, arterleri, kemik yapılarını görerek keşfetmenin yanı sıra değişik tekniklerle ağız içi bölgelerden Otojen greft eldesi, donör saha ve teknik uygulaması’ndan sinüs cerrahisine kadar pek çok alanda benzersiz bir deneyim yaşayacaksınız.
Kurs konuları
Cerrahi anatomi
Maksillar kemiğin topografisi
Mandibular kemiğin topografisi
Besleyici arter ve sinir dalları
İmplant cerrahisinde anatomik yapıların korunması ve olası tehlikeli bölgeler
a) Lingual sinirin korunması
b) İnferior alveolar sinirin korunması
c) Mental sinirin korunması
d) İnsiziv foramen
e) Maksillar sinüs
f) Maksillofasiyal lojlar
Yumuşak doku insizyonu ve flebin kaldırılması
Lingual ve bukkal rahatlatıcı ensizyonlar
Periostun özellikleri, esnetilmesi ve bölgenin primer kapatılması
İmplant cerrahisi
İmmediate implant cerrahisi ve yükleme protokolleri
Yönlendirilmiş doku rejenerasyonu ve greft materyalleri
Xenogreft
Allogreft
Alloplastik greft materyalleri
Rezorbe olabilen membranlar
Rezorbe olmayan membranlar
PTFE
Titanyum mesh
Pinler
Büyüme faktörleri
1.Jenerasyon büyüme faktörleri ve eldesi
2.Jenerasyon büyüme faktörleri ve eldesi

Tarih : 2-3 Mart 2018 İSTANBUL
Eğitmen : Prof. Dr. Tayfun GÜNBAY
Eğitim 9.00 da başlayıp gün boyu devam eder,
iki kişiye Bir kadavra verilecektir
Her katılımcı implant uygulayacaktır.