Dental Aletlerin El Kitabı

image description

Bilgiler

Diş hekimliği mesleği geliştikçe, gelişmekte olan tekniklerle uyumlu olacak ek malzeme ihtiyacı da artmaktadır. Uygulamalı pratik deneyim diş hekimliği mesleğindeki herkes için elzemdir, ancak bunun günlük deneyimlerimizi geliştirmek için yazılı bilgilerle desteklenmesi gereklidir. Bu resimli el kitabı diş hekimliği dalında okumakta olan öğrenciler için yazılmıştır. Çalışma için yardımcı kitap olarak kullanılabileceği gibi başvuru kaynağı olarak muayene odasında da bulundurulabilir. Bu kitap ders kitapları, ders notları ve benzeri diğer öğrenme yöntemlerini bütünlemesi amacıyla hazırlanmıştır. Tek başına derin bir kaynak kitap olması amacıyla hazırlanmamıştır. Pek çok diş hekimliği aleti birbirine benzediğinden ve öğrenci için kafa karışıklığına yol açabildiğinden, “yanıltıcı arkadaş” alt bölümleri söz konusu alete benzeyebilecek aletlerin ayırt edilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitap tüm diş hekimliği aletlerinin tamamını içerecek şekilde hazırlanmamış olmakla birlikte, her disipline ait örnekleri içermektedir. Pek çok diş hekimliği aleti birden çok işleve sahip olduğundan ve farklı isimlerle anılabileceği için, mümkün olan durumlarda, bunlar aletin adının yanında belirtilmiştir. Pek çok işlem için gerekli tam alet setleri bölümlerin sonunda belirtilmiştir. Diş hekimliği çalışanının hekimin tercihlerine göre bu listelerde değişiklik yapması gerekebilir. Her bölüm diş hekimliğinin bir disiplinine veya dalına atfedilmiştir. Bazı aletler birkaç bölümde görülebilir, bu durum ilgili bölümün alet seti alt bölümlerinde belirtilmiştir. Enfeksiyon kontrolü diş hekimliği kliniğinde vazgeçilemez bir gereksinimdir. Bu sebeple bu alana tek başına bir bölüm ayrılmıştır. Bu bölüm, diş hekimliği alanında çalışan bireylerin aklında birinci önceliği taşıması gereken, sağlık ve güvenlikle ilgili prensipleri aktarmayı hedeflemektedir.

Bölüm 1 Dental cerrahide enfeksiyon kontrolü
Bölüm 2 Dental radyoloji Bölüm 3 Temel aletler
Bölüm 4 Nem kontrolünde kullanılan alet ve malzemeler
Bölüm 5 Lokal anestezi
Bölüm 6 Rubber dam yerleştirilmesinde kullanılan aletler
Bölüm 7 Başlıklar, frezler, uçlar
Bölüm 8 Temel restoratif işlemlerde kullanılan aletler
Bölüm 9 Matris bantları ve matris tutucular
Bölüm 10 Endodontik tedavide kullanılan aletler
Bölüm 11 Elavatörler
Bölüm 12 Davyeler
Bölüm 13 Cerrahi aletler
Bölüm 14 Ölçüm aletleri
Bölüm 15 Ölçü gereçleri
Bölüm 16 Ortodontik aletler
Bölüm 17 Periodontal işlemlerde kullanılan aletler
Bölüm 18 Hareketli ve sabit protetik tedavide kullanılan aletler