Diş Hekimliğinde Acil

image description

Bilgiler

Bu kitabın amacı acil diş kliniklerinde çalışan pratisyenlerin aşina olması gereken alanlardaki bilgilerin bir özetini sunmaktır. Modern klinik çalışmada sıklıkla protokole sadık kalınması gerekir, öne çıkan bazı güncel yönetim protokollerinin bir özeti, destekleyici kanıtlarla birlikte eklerde verilmiştir.

Bölüm 1 ;Giriş, enfeksiyon kontrolü ve reçete yazma

Bölüm 2 ;Acil Diş Kliniğinde Anamnez Kaydı ve Hastanın Klinik Muayenesi

Bölüm 3 ; Radyoloji ve Acil Diş Kliniği 29 R.I. Macleod

Bölüm 4; Akut Oral Tıbbi ve Cerrahi Durumlar 39 P.J. Thomson

Bölüm 5; Restoratif dental acil durumlar

Bölüm 6; Kronik Oro-fasiyal Ağrı Durumlarının Akut Prezentasyonu

Bölüm 7; Diş ve Oral Yumuşak Dokuların Travmatik Yaralanmaları

Bölüm 8; Acil Diş Kliniğinde Ağrı Tedavisi

Bölüm 9; Özel gereksinimleri olan hastalarin tedavileri

Bölüm 10; Yönlendirme (Sevk Etme)

Bölüm 11; Acil Diş Kliniğinde Tibbi Acil Durumlar-Tedavi Prensipleri

Bölüm 12 Spesifik Tibbi Acil Durum Örnekleri