Temel İmplantolojiye Giriş

image description

Bilgiler

Bu alanda basit gibi görülüp ihmal edilen konuları tekrar ele almaktadır. Bir takım çalışması gerektiren implantolojide klinik ekip üyelerinin hepsi tarafından kolaylıkla kullanılabilecek bir rehber niteliğindedir. İmplantolojiye yeni başlayanlara faydalı olacağı kadar, tecrübeli diş hekimlerinin yardımcılarına da büyük fayda sağlayacaktır.Diş hekimleri ve Diş hekimliği hemşireleri tarafından yazılmış olan bu kitap takımın tüm üyeleri için implantoloji dünyasının kapılarını aralayarak ileriki çalışmaları içinde bir yol gösterici olacaktır.

Bölüm 1 Dental implantların geçmişi Subperiostal implantlar Transosseöz implantlar Endosseöz (kemik içi) implantlar implant İmplant restorasyonları
Bölüm 2 Osseointegrasyonu etkileyen unsurlar İmplanta bağlı faktörler Hastaya bağlı faktörler Dental implant bileşenleri
Bölüm 3 İmplant sistemleri Sistemler İmplant sistemi tercihi Sonuç
Bölüm 4 Cerrahi aşama Preoperatif muayene Tedavi öncesi planlama Cerrahi degerlendirme Cerrahi planlama Cerrahi işlemle yerleştirme Kemik ogmentasyonu Kret genişletmesi Sinüs tabanı yükseltmesi Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu Yumuşak doku ogmentasyonu
Bölüm 5 Protetik bakış Sabit protezler Hareketli protezler Sabit-hareketli protezler Son ölçüler Protez yapımının laboratuar aşamaları Protezin takılması İmplantların yüklenmesi Protezin takılmasından sonraki tavsiyeler
Bölüm 6 İmplant tedavisi endikasyonları ve hasta seçimi Vaka seçimi ve tedavi planlaması Klinik muayene Cerrahi prosedür Protetik işlemler İdame bakımı Sonuç
Bölüm 7 İdame Şu gruplara ayrılabilir Uzun dönem komplikasyonlar Takip ve idame bakımı 8 İmplantolojide diş hekimliği hemşiresinin yeri İlk muayene Planlama aşaması Tek bir dişin basit tedavisi Dental hemşirenin cerrahi süresince rolü Kontrol randevusu ikinci aşama cerrahi Protetik aşama Tek diş restorasyonu prosedürü implant protezinin prova ve takılma aşaması