Çocuk Diş Hekimliğine Klinik Yaklaşım

image description

Bilgiler

Bu kitap, Çocuklar ve genç erişkinler için özellikle kanıta dayalı ağız sağlığını vurgulayıp çocuk diş hekimliğini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeyi amaçlayarak basılmıştır. Çocuk diş hekimliğinin arkasındaki bilim ve klinik yaklaşımlar geçtiğimiz son yıllarda hızla gelişmiştir. Bu gelişmeler, bu kitaba katkıda bulunan çoğu klinisyen ve bilim adamı tarafından üstlenilerek önemli bir çalışma olarak yansıtılmıştır. Çocuk diş hekimliği sağlığı iyileştirerek ve koruyucu, sistematik ve kapsamlı bir ağız bakımı ile çocukların ve genç erişkinlerin ağız sağlığını geliştirmeyi amaçlar. Çocukluk ve ergenlik dönemine özgü bir dizi dişsel ve ağız koşulları ile büyük diş hastalıklarının ifadesi, ve karşı girişimleri, ile ilgilidir. Bunlar dişsel ve okluzal gelişimsel bozuklukların, dişlerin travmatik yaralanmalarının, periodontal durumların, ağızdaki patolojik durumların, ağrı kontrolünün, zihinsel engelli veya tıbbi açısından riskli olan çocukların diş tedavisinin ve ihtiyacının tüm yönlerini içine almaktadır. Çocuk diş hekimliğinde diğer klinik disiplinlerin, tıbbi ve davranış bilimlerinin ilkeleri geçerlidir ve doğumdan itibaren bebeklik ve çocukluk çağından geç ergenliğe kadar büyümekte ve gelişmekte olan bireyin özel ihtiyaçlarına uyum sağlamalıdır. Bizim amacımız bu kitabın çocuk dişhekimliğinde sadece bir lisans kitabı olarak hizmet etmesi değil, aynı zamanda bugüne kadar çocuk diş bakımında bilgi ve becerilerini artırmak isteyen lisansüstü öğrencileri ve diş hekimleri ile ilgilidir.

İçindekiler
Bölüm 1 Çocuk ağız sağlığı: bakış açıları
Bölüm 2 Büyüme ve ergenlik gelişimi
Bölüm 3 Çocuk ve genç erişkinde psikolojik gelişim
Bölüm 4 Diş korkusu ve davranış yönetim sorunları
Bölüm 5 Ağrı, ağrı kontrolü ve sedasyon
Bölüm 6 Çocuklarda ve gençlerde diş çürükleri
Bölüm 7 Olgu öyküsü ve klinik muayene
Bölüm 8 Radyografik muayene ve tanı
Bölüm 9 Çürüklerin önlenmesi
Bölüm 10 Diş çürüklerinin tanısı ve tedavisi
Bölüm 11 Dental erozyon
Bölüm 12 Pedodontik endodonti
Bölüm 13 Periodontal durumlar
Bölüm 14 Diş gelişimi ve dişlerin sayılarında ve şekillerinde bozukluklar
Bölüm 15 Dişlerin sürmesi ve düşmesi
Bölüm 16 Oklüzal gelişim, koruyucu ve interseptif ortodonti
Bölüm 17 Diş sert dokularının gelişimsel bozuklukları ve tedavileri
Bölüm 18 Travmatik yaralanmalar: Muayene,tanı ve acil tedavi
Bölüm 19 Travmatik yaralanmalar: Takip ve uzun dönemde prognoz
Bölüm 20 Ağız mukozası lezyonları ve küçük ağız cerrahisi
Bölüm 21 Temporomandibular bozukluklar
Bölüm 22 Kronik sağlık sorunları olan çocuklar: Ağız sağlığına etkileri
2Bölüm 3 Engelliliği olan çocuklarda ve yetişkinlerde diş bakımı