Pratik İleri Periodontal Cerrahi

image description

Bilgiler

Periodontoloji uzmanlığı son 25 yılda, diş hekimliğinin kapsamını da genişleten çeşitli yeni cerrahi tekniklerle beraber gelişmiştir. İmplant başarısının öngörülebilir olmaya başlaması ve çok sayıda yeni kemik augmentasyon tekniklerinin geliştirilmesi; periodontologların repertuarlarını genişletmiş ve araştırmalar sonucu geliştirilen bu teknikler ortodonti, endodonti, oral ve maksillofasiyal cerrahi ve protez gibi diğer uzmanlık alanlarını da etkilemiştir. Pratik İleri Periodontal Cerrahi adlı bu kitapta, Dr. Serge Dibart, çoğunluğu Boston Üniversitesi Goldman Diş Hekimliği Fakültesi’nden olan ve bazılarının bu konseptlerin gelişmesinde, diğerlerinin de bu gelişmelerin uygulanmasında büyük rol oynadığı bir uzmanlar grubunu bir araya getirmiştir. Kitap;yeni teknolojilerin gelişmesini sağlayan bilimsel verilerin derlemesinin, bu teknolojilerin klinik uygulamalarının ve bu teknolojilerin güvenilirliğini gösteren verilerin sunulduğu onbir bölüm halinde düzenlenmiştir.Periodontal konseptlerin ortodonti ve endodonti alanlarına katkısı; modern periodontolojinin diğer diş hekimliği uzmanlıklarına her yönden nasıl katkı yaptığının bir örneğidir.

Bölüm 1 Giriş
Bölüm 2 Kemik Fizyolojisi ve Metabolizması
Bölüm 3 Yara İyileşmesi
Bölüm 4 Periodontolojinin Ortodontik Tedaviye Katkısı
Bölüm 5 Periodontolojinin Endodontik Tedaviye Katkısı: Periradiküler Periodontitisin Cerrahi Tedavisi
Bölüm 6 Periodontolojinin Proteze Katkısı: Periodontal ve Protetik Birlikte Tedavi Gereken Hastaların Tedavi Planlaması
Bölüm 7 Dikey Alveolar Kret Yüksekliği Yetersizliklerinin Düzeltilmesinde Periodontolojinin Katkısı
Bölüm 8 Dental İmplant Cerrahisinden Sonra Pepiller Konstrüksiyon
Bölüm 9 Dental İmplant Uygulaması ve Kısa İmplantların Kullanımı
Bölüm 10 Periodontal Tıp ve Biopsi Teknikleri
Bölüm 11 Doku Mühendisliği Ürünü Kemik Kullanarak 165 Sinüs Ogmentasyonu