Dental İmplant Komplikasyonları Etyoloji Önleme ve Tedavi

image description

Bilgiler

Bu kitap, implant yerleştiren ve/veya restore eden dişhekimleri için yazılmıştır. Kitabın amacı, sık ve seyrek görülen implant komplikasyonlarını tanımlamak, etiyolojilerini tartışmak ve bunları önleme yöntemleri önermektir. Bunu gerçekleştirerek hekimin riskleri daha iyi değerlendirip bu risklerden kaçınacağını ya da günümüzde görülen bir çok komplikasyonun azalacağını umut etmekteyiz. Ayrıca, bu komplikasyonların tedavileri detaylı olarak anlatılmıştır yani eğer okuyucu benzer veya ilişkili bir durumla karşılaşırsa olası tedavi seçeneklerini bilecektir. Genellikle minör bir (sıklıkla majör) komplikasyon, ağrı, para kaybı ve zaman kaybı ile ilişkili olarak hasta için büyük bir sorun ve hekim için de hasta ve/ veya itibar kaybı haline gelebilmektedir. Bu kitabın amacı, hem yeni hem de uzman implant hekimlerine bu problemlerden kaçınma ve problemler oluştuğunda hekime nasıl tedavi etmesi ve komplikasyon tedavisinde ne zaman yönlendirmesi gerektiği konusunda yardımcı olmaktır. İmplantların teşhis, tedavi planlaması, yerleştirilmesi, restore edilmesi ve bakımı ile ilgili implant komplikasyonları olarak bölümlere ayrılmıştır. Bu kitap en sık görülen implant komplikasyonlarını tanımlamaktır. Her bölüm, hekime komplikasyonları anımsatacak bilgiler sunmakta ve gelecekte bu komplikasyonların sayılarını ve şiddetlerini azaltmayı hedeflemektedir. Ayrıca, hekim bu problemlerden herhangi biri ile karşılaştığında hekime bir rehber olmak ve yön vermek amacıyla bu komplikasyonların nasıl üstesinden gelineceği derinlemesine anlatmaktadır.
İçindekiler
Bölüm 1. İmplant komplikasyonları : problemlerin kapsamı
Bölüm 2. Sistemik hastalıklar ve ilaçlar ile ilişkili implant komplikasyonları
Bölüm 3. İmplant planlaması ile ilgili komplikasyonlar: etyoloji, önleme ve tedavi
Bölüm 4. İki ve üç boyutlu diyagnostik görüntüleme teknikleri ile ilişkili implant komplikasyonları Bölüm 5. İmplant kırıkları: etyoloji, önleme ve tedavi
Bölüm 6. İmplant başarısızlıkları: prevelans, risk faktörleri, tedavi ve önleme
Bölüm 7. Peri implantitis: etyoloji, patogenez, önleme ve tedavi
Bölüm 8. İmplant malpozisyonlarına bağlı estetik komplikasyonlar: etyoloji, önleme ve tedavi
Bölüm 9. Dental implantların uygun olmayan şekilde yerleştirilmelerinden kaynaklanan prostodontik komplikasyonlar
Bölüm 10. Protez ile ilişkili dental implant komplikasyonları: etyoloji, önleme ve tedavi
Bölüm 11. Tek diş implantların estetik komplikasyonları: görülme sıklığı, etyoloji, önleme ve tedavi Bölüm 12. Komşu implant restorasyonları ile ilişkili olan estetik komplikasyonlar
Bölüm 13. Otojen kemik grefti komplikasyonları
Bölüm 14. Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonunda karşılaşılan komplikasyonlar
Bölüm 15. Alveolar distraksiyon osteogenezisi ve osteoperiostal fleplerde komplikasyonların önlenmesi Bölüm 16. Lateral pencere tekniği ile yapılan sinüs elevasyonunda komplikasyonlar
Bölüm 17. Kemik ilaveli osteotom sinüs tabanı elevasyonunda karşılaşılan komplikasyonlar: etyoloji, önleme ve tedavi
Bölüm 18. Çekim bölgelerine immediat implant yerleştirilmesi bağlı komplikasyonlar
Bölüm 19. Flepsiz cerrahi ile ilişkili komplikasyonlar
Bölüm 20. İmmediat olarak yüklenen dental implantlar ile ilgili komplikasyonlar
Bölüm 21. Malpoze implantların protetik tedavisi ve implantların oklüzal komplikasyonları
Bölüm 22. Dental implant yerleştirilmesi ile ilişkili cerrahi komplikasyonlar üzerine bir derleme: 35 vaka raporu – sık karşılaşılan problemler; başa çıkılması ve engellenmesi
Bölüm 23. İdame tedavisi ile ilgili implant komplikasyonları
Bölüm 24. İmplant komplikasyonlarına bağlı medikolegal konular
Bölüm 25. Uzmanlar tarafından implant komplikasyonlarının yönetimi