Pratik Peridontal Plastik Cerrahi

image description

Bilgiler

Bu kitabı okuyan kişiler, periodontal cerrahi ile ilgili oldukça değerli ve uygulamaya yönelik bir bilgi birikimi kazanacaklar. Klinik hekimleri ve öğrenciler, teknolojinin sürekli geliştiği dünyamızda, gereksinim duydukları en güncel bilgilere sahip olacaklar. Bizim alanımızda gerçekleşen yeniliklerden ve bu yeniliklerin uzmanlık alanlarımızı nasıl etkilediklerinden haberdar olmamız gerekmektedir. Hekimler, modern periodontal cerrahi ile ilgili eksiksiz bir anlayış kazanarak pratik uygulamalarını bir sonraki aşamaya taşıyabilme imkanı bulabilecekler ve hastalarının ağız sağlığını iyileştirebilmek için kanıtlara dayalı en iyi uygulamaları sunabileceklerdir. Bu kitap, eğitiminizi güncelleyen ve güçlendiren bir araçtır ve hızla değişen günümüz dünyasına uymanızı sağlamaktadır. Ağız sağlığı uzmanları günümüzde gelişmelere ve bilimsel yeniliklere her zamankinden daha fazla ayak uydurmak durumundadırlar. Bu yayın, öğrenme ve öğretme ile ilgili olası durumların tümünü kapsamaktadır

Bölüm 1: Periodontal Plastik Cerrahinin Tanımı ve Amaçları
Bölüm 2: Cerrahi Aletler, Dikişler, Anestezi ve Postoperatif Bakım
Bölüm 3: Mikro Cerrahiye Giriş ve Eğitim
Bölüm 4: Periodontal Mikro Cerrahi
Bölüm 5: Serbest Diş Eti Otogrefti
Bölüm 6: Subepitelyal Bağ Dokusu Grefti
Bölüm 7: Saplı Greftler: Yana Kaydırılan Flepler ve Çift Papil Flep Uygulaması
Bölüm 8: Saplı Greftler: Kuronala Kaydırılan Flepler
Bölüm 9: Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu
Bölüm 10: Aselüler Dermal Matriks Grefti (AlloDerm)
Bölüm 11: Tek Başına ya da Serbest Diş Eti Otogrefti ile Birlikte Yapılan Labial Frenektomi Bölüm 12: Preprotetik Kret Ogmentasyonu: Sert ve Yumuşak
Bölüm 13: Ortodontik Tedavi için Maksiller Gömük Dişin Açığa Çıkarılması
Bölüm 14: Dental İmplant Çevresindeki Yumuşak Dokunun Korunması
Bölüm 15: Hastanın Gülüşünü İyileştirmek İçin: Estetik Kuron Boyu Uzatma İşlemi
Bölüm 16: Cerrahi Tekniklerin Seçim Kriterleri