Uyku Bozukluklarının Dental Tedavisi

image description

Bilgiler

Diş hekimlerinin sağlık sorunlarının teşhisindeki yardımcı rolü çok önemlidir. Diş hekimleri, artık sadece dental yapıların tedavisi ile ilgilenmemeli, uyku rahatsızlığı ve diğer sağlık sorunların teşhisini de yapabilmelidir. Epidemiyolojik veriler uyku rahatsızlığı ile diğer sağlık sorunlarının ilişkisinin her geçen gün daha çok farkına varıldığını göstermektedir. Bu konuda yapılan çok kapsamlı çalışmalar, uyku bozuklukları ile genel sağlık arasındaki ilişkiyi her yönü ile ortaya koymuştur. Diş hekimi SRBD hastalarının, özellikle de horlama ve/veya obstruktif uyku apnesi (OSA) hastalarının teşhisinde çok büyük öneme sahiptir. Diş hekimleri potansiyel uyku bozukluğu hastalarını sadece teşhis etmemeli, bu hastaları ilgili hekime yönlendirebilmeli ve endikasyonu varsa ağız içi apareylerle tedavi de edebilmelidir. Günümüzde uyku rahatsızlığının tedavi alanına diş hekimlerinin de girmiş olması oldukça heyecan verici bir durumdur. Bu kitap okuyucularına uyku ile ilgili genel tıp bilgileri vererek, SRBD hastalarını değerlendirme ve tedavi etme olanağı sunmayı hedeflemektedir. Uyku tıbbı ve diş hekimliği ile ilgili yayınlar sürekli artmaktadır. Amacımız bu kitabı okuyan kişilere ömür boyu öğrenme yolunda bir katkı sağlamaktır.

Bölüm 1 UYKU TIBBINA GENEL BAKIŞ 1 Uyku Bozukluklarının Topluma Etkisi
2 İnsan Uykusu
3 Uyku Bozukluklarının Sınıflandırılması
4 Çocuklarda Uykuyla İlgili Solunum Bozuklukları
5 Uyku İle İlgili Solunum Bozukluklarında Medikal Ve Dental Durumlar
Bölüm 2 UYKU İLE İLGİLİ SOLUNUM BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
6 Uyku Çalışmaları / Değerlendirmeler
7 Diş Hekiminin Değerlendirmesi
8 Uykuyla İlgili Solunum Bozukluklarında Görüntüleme Yöntemleri
Bölüm 3 UYKU İLE İLGİLİ SOLUNUM BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİ
9 Uyku İle İlgili Solunum Bozukluklarında Pozitif Hava Yolu Basınç Tedavisi
10 Uyku İle İlgili Solunum Bozukluklarının Cerrahi Tedavisi
11 Uyku İle İlgili Solunum Bozukluklarının Ağız İçi Apareyler İle Tedavisi