KADAVRA UYGULAMALI İLERİ İMPLANT CERRAHİSİ

eğitim görseli

Açıklama

KADAVRA UYGULAMALI İLERİ İMPLANT CERRAHİSİ

ATROFİK ÇENELERDE ZİGOMATİK, PTERGOİD VE TRANSNAZAL İMPLANT UYGULAMALARI

  Anatomi bilgileri. Ağız cerrahisi ve implantoloji kapsamındaki anatomik oluşumlar

Yumuşak doku işlemleri: İnsizyon ve flep tasarımı, Sütür vestiği, Yumuşak doku greftleri

Anında implantasyon ve soket koruma işlemleri

Kemik eğitimi: Bölüm 1: YKR (Greft ve membran uygulamaları), Sırt yarma, kemik genişletme,


Kemik eğitimi: Bölüm 2: Otojen blok kemik greftleri

Maksiller sinüs cerrahisi: Açık ve kapalı teknikler

Oro-antral saldırılarda bukkal yağ pedi flebi kullanımı

Bişektomi cerrahisi

Zigoma, pterygoid ve transnazal

implant cerrahisinde flep dizaynı ve

ilgili bölge anatomisinin incelenmesi bisektomi zigoma pterygoid ve transnazal implantların flep dizaynı ve transnazal anatomisinin incelenmesi.Oral cerrahi işlemlerde önemli anatomik oluşumların incelenmesi..

Infraorbital foramen, mandibular foramen, ağız tabanı, lingual sinir, mental sinir, mandibular sinir anatomi diseksiyonu

Uygulamalar:

Kadavra üzerinde 1 günlük uygulama Kadavra çalışması hakkında bilgilendirme

Önemli anatomik yapılar kadavra üzerinde tanıtılması

Uygulanacak cerrahi müdahalenin açıklanması

Yapılarına göre farklı kemik yapılarında, implant uygulamalarında.

Kemik ogmentasyonu analizi ( blok kemik ile veer kemik greftleri ile)


Ağız içi kabuğun kemik greftinin alınması (trefan tekniği, kemik yapısının elde edilmesi)

Sinüs cerrahisi

GBR ve soket koruma bağlantısı

Mandibuler sinir diseksiyon lateralizasyonu

Yumuşak doku greft ameliyatları

Katılım Sertifikası alacaksınız.


Eğitim Tarihi:

25-26 Kasım 2023

Bahçeşehir Üniversitesi 

Eğitim Saatleri: 09.00 –17.00


Eğitmen: Prof.Dr. Ateş Parlar

                


Satın Al