KIBRIS-KOMPOZİT REZİNLERLE ÖN BÖLGE ESTETİK UYGULAMALARI

eğitim görseli

Açıklama

KOMPOZİT REZİNLERLE ÖN BÖLGE ESTETİK

UYGULAMALARI

(İZOLASYON, KIRIK, DİASTEMA, VENER BİR ARADA)

Bu kursta kırık, diastema ve vener restorasyonların aşamalarının püf noktaları klinik vakalar üzerinden anlatılacaktır.

Özellikle adeziv sistemlerin (asitle ve yıka, kendinden asitli ve üniversal adezivler) ve kompozitler rezinlerin (akışkan, bulk fil ve geleneksel) özellikleri, kompozit rezinlerin renk seçenekleri (tek renkli, çok renkli ve grup renkli), uygulama aşamaları (tek, çift ve çoklu tabakalama, enjekte edilebilir kompozitlerin kullanımı) ve karakterizasyon ve

cila yöntemlerindeki tüm güncel gelişmeler kanıta dayalı diş hekimliği yaklaşımı doğrultusunda aktarılacaktır. 

Daha estetik ve uzun ömürlü ön bölge direkt kompozit rezin restorasyonlar yapmak istiyorsanız, bu kurs sizin için doğru adres olacaktır.

RESTORASYONLAR:

Kompozit rezinler diş dokularında daha az madde kaybına neden olmaları, estetik özellikleri ve düşük maliyetleri nedeniyle hala ön bölgede ilk tercih edilen restoratif materyallerdir. En sık kullanıldığı alanlar kırık, diastema ve vener restorasyonlardır. Direkt kompozit restorasyonların prognozunda

dört faktör belirleyicidir: 

1) Vaka analizi ve doğru endikasyon 

2)Alet, materyal ve teknik seçimi 

3) Tekniğin tüm aşamalarının doğru uygulanması ve 

4) Restorasyonların idamesi için alınacak önlemler ve hastayı yönlendirme. Ayrıca bu restorasyonların prognozu hastaya bağlı faktörlerden ve hekimin bilgi ve beceresinden etkilenmektedir. 

DİASTEMA VE KOMPOZİT VENERLER

VAKA ANALİZİ VE TEDAVİ PLANI

• Doğru endikasyon neden önemli?

• Dişin ve çevre dokuların sağlığının değerlendirilmesi

• Oklüzyonun değerlendirilmesi

• Gülüş tasarımı prensipleri (yüz analizi, dentofasiyal analiz, dental analiz)

• Dişlerin morfolojik özelliklerinin değerlendirilmesi

• Kalan mine ve dentin dokusunun adezyon açısından değerlendirilmesi

• Adeziv sistem ve kompozit seçimi

• Adeziv sistem uygulama aşamalarının püf noktaları • Renk seçimi

SİLİKON ANAHTAR

• Ne zaman kullanılır?

• Hasta ağzında hazırlama

• Alçı model üzerinde hazırlama • Farklı alternatifler    

İZOLASYON

• İzolasyonun önemi ve izolasyon yöntemleri • Geleneksel lastik örtü kullanımı

• Split dam tekniği

• Farklı yöntemler

PREPARASYON VE BİZOTAJ

• Ön bölge restorasyonlarda preparasyon ve bizotaj - Kırık

- Diastema - Vener

KOMPOZİTİN YERLEŞTİRİLMESİ

• Morfoloji ve kontak alanın yerinin belirlenmesi

• Tek tabakalı uygulama

• Çift veya çok tabakalı uygulama

- Kompozit fırçası nasıl kullanılır?

- Arka ve aproksimal duvarların oluşturulması - Mine, dentin ve insizal renkler

- Mamelon oluşturma ve halo etkisi

• Özel şablonların karakterizasyon oluşturmada kullanımı

• Polimerizasyon teknikleri

KARAKTERİZASYON

• Planlama ve frez seçimi • Oklüzyon düzenlemesi • Primer anatomi

• Sekonder anatomi

• Tersiyer anatomi

CİLA

• Farklı cila teknikleri

RESTORASYONUN İDAMESİ

• Kırık, diastema ve kompozit vener restorasyonların prognozu ve başarısızlık nedenleri

• Hastaya tavsiyeler • Diğer önlemler

UYGULAMA

• Lastik örtü izolasyonu

• Kırık diş restorasyonu (çoklu tabakalama)

• Orta hat diastema kapama (çift tabakalama)

• Kompozit vener preparasyon ve restorasyon (tek tabaka)

- Bu restorasyonların tüm aşamaları eğitmen ve katılımcılar tarafından gerçekleştirilecektir.

 Eğitmen: Dr. Dt. Ali Özoğlu

Katılım sertifikası verilecektir.

Eğitime dahil olan hizmetler

Eğitim dökümanları, Eğitim sarf malzemeleri, Çay kahve ikramları, Öğle yemeği.

EĞİTMEN : DR.ALİ ÖZOĞLU


Satın Al