KADAVRA UYGULAMALI İLERİ İMPLANT CERRAHİSİ

eğitim görseli

Açıklama

İLERİ İMPLANT CERRAHİSİ

KADAVRA UYGULAMALI

29-30 NİSAN 2023  İSTANBUL

 KONU BAŞLIKLARI 

1. GÜN

  Anatomi bilgileri. Ağız cerrahisi ve implantoloji yönünden anatomik oluşumlar

Yumuşak doku işlemleri: İnsizyon ve flap tasarımı, Sütür teknikleri, Yumuşak doku greftleri

İmmediat implantasyon ve soket koruma işlemleri

Kemik ogmentasyonu: Bölüm 1: YKR (Greft ve membran uygulamaları), Ridge splitting, bone expanding,


 2. GÜN

Kemik ogmentasyonu: Bölüm 2: Otojen blok kemik greftleri

Maksiller sinüs cerrahisi: Açık ve kapalı teknikler

Oro-antral açıklıklarda bukkal yağ pedi flebi kullanımı

Bişektomi cerrahisi

Zigoma, pterygoid ve transnasal

implant cerrahisinde flep dizaynı ve

ilgili bölgenin anatomisinin incelenmesi bisektomi zigoma pterygoid ve trannasal implantların flep dizaynı ve transnazal anatomisinin incelenmesi.. Oral cerrahi işlemlerde önemli anatomik oluşumların incelenmesi..

Infraorbital foramen, mandibular foramen, ağız tabanı, lingual sinir, mental sinir, mandibular sinir anatomi diseksiyonu

Uygulamalar:

Kadavra üzerinde 1 gün uygulama Kadavra çalışması hakkında bilgilendirme

Önemli anatomik yapıların kadavra üzerinde tanıtılması

Uygulanacak cerrahi tekniklerin açıklanması

Değişik bölgelerde farklı kemik yoğunluklarında, implant uygulamaları.

Kemik ogmentasyonu teknikleri ( blok kemik ile ve partiküler kemik greftleri ile)


Ağız içi bölgelerden kemik grefti alınması (trefan tekniği, kemik bloğu elde edilmesi)

Sinüs cerrahisi

GBR ve soket koruma teknikleri

Mandibuler sinir diseksiyon lateralizasyonu

Yumuşak doku greft ameliyatları

Katılım Sertifikası verilecektir.


Eğitim Tarihi:

29-30 NİSAN 2023

Bahçeşehir Üniversitesi 

Eğitim Saatleri: 09.00 –17.00


Eğitmen: Prof.Dr. Ateş Parlar

                 Doç.Dr. Onur Şahin


Satın Al