İSTANBUL- A'DAN Z''YE İMPLANTOLOJİ (KLİNİK PRATİĞİ İLE )

Açıklama

  17-18-19 Kasım  İMPLANTOLOJİ'nin tüm aşamaları 

- İmplant uygulamalarında maksilla ve mandibula anatomisi

- İmplant cerrahisinde kullanılan cerrahi ekipman ve aletler

- Kime implant yapılabilir,kime yapılamaz?

- Sistemik hastalıklar ve kullanılan ilaçların implant başarısındaki etkisi

- İmplant tipleri ve implant seçiminde rol oynayan faktörler


- İmplant cerrahisinde radyolojik değerlendirme

- İnsizyon tipleri ve sütur yöntemleri

- İmplant cerrahisi ve postıperatif bakım

- Maksiller sinüs lifting (Açık ve kapalı teknikler)

- İmplant yerleştirmede doğru pozisyon ve doğru açı nasıl belirlenir ?

- İmplant cerrahisinde baştan sona sterilizasyon

- İmplant başarısızlıklarının engellenmesi

ÖĞLEYE KADAR TEORİK 

ÖĞLEDEN SONRAKUZU KAFASINDA VE MODEL ÜZERİNDE PRATİK


25-26 Kasım İMPLANTÜSTÜ PROTEZLER  

- İmplant biyomekaniğini anlamak

- İmplant üstü protez çeşitleri: Simante, vidalı, overdenture ve hibrit sistemler

- Hasta vida değil diş istiyor: Protetik açıdan implant planlaması

- İmplant üstü protezlerin ara parçaları ve kullanılan aletler

- İmplant üstü protezlerde adım adım ölçü yöntemleri

- Konvansiyonel ölçü mü dijital ölçü mü?

- Simante mi vidalı mı çalışmalıyız?

- Kitap hangi teknikleri öneriyor? Pratik olarak farklı ne yapabiliriz?

- İmplant üstü protezlerde klinikten laboratuvara iş akışı

- İmplant üstü protezlerde oklüzyon prensipleri

- İmplant üstü protezlerde simantasyon, vidalama ve bitim işlemleri

- İmplant üstü protezlerde komplikasyonlarla mücadele

Model üzerinde yapılacak demonstrasyonlar:

- Kapalı ölçü alımı

- Analog ve ölçü postlarının ölçüye yerleştirilmesi

- Açık ölçü alımı

- Dayanak seçimi

- Simante dayanakların yönlerinin belirlenmesi, üzerinin kapatılması ve torklama

- Ti-base, Hibrit ve tek üye vidalı protez örnekleri üzerinden vidalama ve bitim işlemleri

- Overdenture protezi ağızda bağlama yöntemi

Hands-on olarak modelde kursiyerlerin yapacağı uygulamalar:

- Kapalı ölçü alımı

- Analog ve ölçü postlarının ölçüye yerleştirilmesi

- Açık ölçü alımı

- Protez ara parçalarının ve hazır protez örneklerinin takılıp çıkartılması, vidalanması ve torklanması


ÖĞLEYE KADAR TEORİK ÖĞLEDEN SONRA MODEL ÜZERİNDE PRATİK2-3 Aralık YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ 

- Diş ve implant çevresi dokuların anatomisi ve karşılaştırılması

- Diş ve implantlar çevresi yumuşak doku problemlerinin nedenleri

- Peri-implant hastalık nedir? Neden meydana gelir?

- Peri-implantitisin cerrahi olmayan ve cerrahi tedavisi?


- Diş ve implant çevresinde keratinize dokunun önemi

- Keratinize doku oluşturulması için uygulanan teknikler

- Uygulanan dikiş teknikleri

- Yumuşak doku cerrahisi sonrası yara iyileşmesi

- Bağ dokusu grefti alma teknikleri

- Koronale kaydırılan flap cerrahisi

- Dikiş teknikleri

- Yumuşak doku cerrahisi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlar

- Serbest dişeti grefti ve bağ dokusu grefti alma tekniklerinin uygulamalı olarak gösterilmesi

- Serbest dişeti grefti ve koronale kaydırılan flap teknikleri

ÖĞLEYE KADAR TEORİK ÖĞLEDEN SONRA KUZU KAFASINDA PRATİK
Satın Al