Sık Karşılaşılan Sistemik Hastalıklar

Klinik prezentasyon, fiziksel belirtiler, teşhis, yönetim ve ağız sağlığı bakımı ile ilgili olan kazanılmış ya da kronik sorunlardan 50’si tanımlanmıştır. Bu kitap, 10 bölümden oluşmaktadır, klinik belirtiler örneklerle gösterilmiştir, bu örnekler dental sağlık uzmanları tarafından vücudun en kolay ulaşılabilen ve görülebilen bölgelerinde bulunmaktadır- temel olarak yüz, boyun ve uzuvlarda. Bu kitap, diş hekimliği öğrencileri ve mezun olmuş diş hekimleri ve hastanedeki dental çalışanlar için çok değerli olan ve genel diş hekimleri ve ekipleri için kısa ve öz, ulaşılabilir bir referans kaynağıdır.
İçindekiler
Bölüm 1 Kardiyovasküler sorunlar Aterom Koroner arter hastalığı Anjina pektoris Miyokardiyal Enfarktüs Hipertansiyon Konjenital kalp hastalığı Enfektif endokardit
Bölüm 2 Solunum Sorunları
Akciğer kanseri Astım Kronik obstrüktif pulmoner hastalığı Bölüm 3 Metabolik hastalıklar ve endokrin hastalıkları Gebelik Göğüs Kanseri Diyabetes Mellitus Alkolizm Kronik karaciğer hastalığı Kronik böbrek hastalığı Tirotoksikozis Cushing hastalığı ve Cushing sendromu Addison hastalığı
Bölüm 4 Gastrointestinal sorunlar
Peptik Ülser Hastalığı Mide (gastrik) kanseri Enflamatuar bağırsak hastalığı Çölyak hastalığı (glüten hassasiyeti enteropatisi)
Bölüm 5 Hematolojik sorunlar
Anemi Von Willebrand hastalığı Hemofili Lösemiler Trombositopeniler
Bölüm 6 Mental Sağlık Sorunları
Anksiyete ve stres Depresyon Yeme bozuklukları Şizofreni
Bölüm 7 Nörolojik sorunlar Bell Palsisi Serebrovasküler olay Epilepsi Multipl skleroz Demans
Bölüm 8 Osteoartriküler sorunlar Osteoartrit Romatoid artrit Gut Sjögren sendromu
Bölüm 9 Mukokütanöz sorunlar
Alerji Liken planus Behçet hastalığı Eritema multiforme Pemfigoid Pemfigus Skleroderma Sistemik lupus eritematozis
Bölüm 10 Enfeksiyöz hastalıklar
HIV enfeksiyonu ve AIDS Herpes virüsleri: 149 Herpes virüsleri: 152 Herpes virüsleri: 154 Tüberküloz Sifiliz

Yazar: Stephen C. Bain, John Hamburger, Crispian Scully
Çeviri Editörü: Prof. Dr. Sevtap Günbay