İmplant Laboratuvar Prosedürleri

Diş hekimliği bilim ve sanatı, her daim değişen bir alandır. Onyıllar boyunca diş implantları ile ilgili protokoller tesis edilmiş, değiştirilmiş ve modifi ye edilmiştir. Protokollerdeki modifi kasyonlar, klinisyen ve araştırmacıların klinik ve laboratuvar araştırmalarının sonucunda ortaya çıkmıştır. Diş hekimi ve diş teknisyeni, tercih ettikleri klinik protokol ile birlikte makul ve gerekli önlemleri almalıdır. Yapılan araştırlmalar, diş hekimliğinde implant anlayışını genişletmekle birlikte tedavilerde, protokol ve materyallerde değişim ve gelişmelerin devam etmesi beklenmektedir. Yeni bir materyal veya implant bileşenleri kullanılacağı zaman, üretici firma öneri ve bilgilendirmelerinin okunması gerekmektedir. Vakaya özel en optimal tedavinin belirlenmesi diş hekimi ve diş teknisyeninin yeteneğine, dikkatine ve doğru karar verebilme yetisine bağlıdır ve sorumluluk diş hekimi ile diş teknisyenine aittir.

İçindekiler Bölüm 1: Diş Hekimliğinde İmplantolojiye Giriş Giriş Yükleme Protokolleri Geleneksel, İki Aşamalı, Yüklenmemiş İyileşme Tek Aşamalı, Yüklenmemiş İyileşme İmmediat Oklüzal Yükleme İmmediat Oklüzyonda Olmayan Yükleme Abutmentlar Abutment Seçimi Cerrahi Rehberler Konvansiyonel Bilgisayar Destekli
Bölüm 2: İki İmplant Destekli Alt Çene Overdenture Giriş Klinik Vaka Sunumu Teşhis Değerlendirme Teşhis Modelleri Kişisel Ölçü Kaşıkları Nihai Ölçü Çalışma Modeli Kaide Plakları Artikülatöre Bağlama Mum Modelajları Üretim Ağız İçi Uygulama
Bölüm 3: İmmediate Oklüzal Yükleme – Döküm Metal İskeletli Üst Hibrit Protez Giriş Vaka Sunumu Teşhis Değerlendirme Teşhis Artikülatöre Bağlama Cerrahi Rehber Cerrahi Aşama/İmplant Yerleşimi Abutment Yerleşimi Ölçü Çene İlişkilerinin Kaydının Alınması Master Model Artikülatöre Alma Vida Bağlantılı Geçici Mplant Protez Yapımı Döküm Metal İskeletin Yapımı Hibrit Protezin Yapımı Protezin Ağıza Uygulanması Protezlerin Takılmasından Bir Hafta Sonraki Klinik Muayene
Bölüm 4: Robotik Analog Yerleştirme ve CAD/CAM Dayanaklar Giriş Encode Complete Restoratif Sistemi Klinik Vaka Sunumu Teşhis Değerlendirme Teşhis Modelleri/Cerrahi Rehber İmplant Cerrahisi İyileşme Başlığının Yerleştirilmesi Encode İyileşme Başlığının Yerleştirilmesi ve Encode İyileşme Başlığı Ölçüsü Ana Model Artikulatöre Bağlama Encode Complete Çalışma Direktifi Tarama Abutment Tasarımı/Frezleme Laboratuvar Analoğunun Model içerisine Robotik Olarak Yerleştirilmesi (Robocast) Metal Destekli Porselen Kuronun Hazırlanması Klinik Uygulama
Bölüm 5: Sekonder Döküm Maksiller Overdenture Protezle Birlikteki Üst Çene Destekli Primer Bar (CAM Struct SURE Hassas Freze Edilmiş Kopya Freze Bar Altyapı); Alt Çene Hibrit Vida Tutuculu Protezler İçin Mandibüler CAM StructSURE Hassas
Giriş Vaka Sunumu Teşhis Değerlendirme Teşhis Modelleri/Cerrahi Rehber İmplant Cerrahisi İmplant-Seviyesinde Ölçü Laboratuvar İşlemleri Ana Model Kaide Plağı/Çene İlişkiKayıtları Artikülatöre Bağlama / Diş Dizimi / Dişli Prova / Doğrulama İndeksi CAD/CAM Altyapıların Tasarımının / Yapımının Gözden Geçirilmesi Üst Çene Kopya Freze Bar Elektroformingle Oluşturulmuş Bar Manşonları Tersiyer Modelleme Alt çene CAM StructSURE Precision Milled Bar Silika kaplama (Silicoating) 113 CAD/CAM Alt Yapılar Üzerinde Protez Planlaması (Setup) Klinik Prova Randevusu İşleme Protezin Ağız İçinde Yerleştirilmesi
Bölüm 6: Bilgisayarlı Tomografi Rehberliğinde Cerrahi / Alt Çene Sabit Protezlerde İmmediat Yükleme İmmediat Oklüzal Yükleme Açılandırılmış İmplantlar Teşhis Görüntülemeleri Bilgisayarlı Tomografi (BT) İnteraktif Bilgisayarlı Tomografi İnteraktif Tomografi Yazılımı Cerrahi Rehber Plak Rehber Tüpler Protetik Laboratuvar Seti / Analog Bağlantı Uzantıları Cerrahi Set Parçaları İmmediat Sabit Geçici Restorasyon İçin Ana Modelin Hazırlanması Vidali Sabit Geçici Protez İçin Abutment Seçimi Vidalı Geçici Protezin Yapımı Vaka Sunumu Radyografiler Teşhis Değerlendirme Tedavi Planı Mum Protez Şablonun Oluşturulması Dişli Prova BT Görüntüleme Rehber Apareyinin Hazırlanması Ağıziçi BT Görüntüleme İmplant Analoglu Ana Modelin Oluşturulması Laboratuvarda Abuntment Seçimi ve Yerleşimi İskelet Yapımı Geçici Protez Cerrahi İmplant Yerleşimi Klinik Abutment Yerleşimi Geçici Protezin Yerleştirilmesi Operasyon Sonrası Kontrol

Bölüm 7: Sabit Dişeti (Boyun) Yüksekliğine Sahip Prefabrike Titanyum Abutmentler Kullanılarak Yapılan Üç Üyeli İmplant Destekli Metal-Porselen Köprü Protezi Giriş Vaka Sunumu Teşhis Değerlendirme Abutment Seçimi Teşhis Modelleri Cerrahi Abutment Ölçüsü Abutment Analoglarıyla Oluşturulan Çalışma Modeli Modelaj Maketleri (Waxing Sleeves) 174 Daimi Protez Ağıziçi Uygulama Estetik Değerlendirme
Bölüm 8: CAD/CAM Abutmentlar-İmplant Destekli Metal Seramik Kuronlarda Kullanımları (The Encode® Protokolü)
Giriş Encode® Complete Restoratif Sistem Vaka Sunumu Teşhis Değerlendirme Teşhis Modeli / Cerrahi Rehber İmplant Cerrahisi İyileşme Başlıklarının Yerleştirilmesi Encode İyleşme Başlıklarının Takılması ve Encode İyleşme Başlığının Ölçüsü Ana Model Artikülatöre Alma Encode Çalışma Düzeni Tarama Abutment Tasarımı Frezleme Laboratuvar Analoglarının Modele Robotik Yerleştirilmesi (Robocast) Metal-Porselen Kuron Yapımı Klinik Uygulama
Bölüm 9: CAD/CAM Seramik Abutmentlar- Tam Seramik Kuronlarda Kullanımları Giriş Encode® Tam Restoratif Sistem’de CAD/CAM Protokolü Vaka Sunumu Teşhis Değerlendirme Teşhis Modelleri / Cerrahi Rehber İmplant Cerrahisi Encode İyileşme Başlığının Yerleştirilmesi Ana Model Artikülatöre Bağlama Encode Çalışma Düzeni Tarama Laboratuvar Analoğunun Model İçine Robotla Yerleştirilmesi (Robocast) Abutment Tasarımı ve Hazırlanması Porselen Kuronun Üretimi Klinik Uygulama
Bölüm 10: Bilgisayarlı Tomografi (Bt) Rehberliğinde Cerrahi / Dişsiz Maksillada Tam Ark Protezlerde İmmediat Oklüzal Yükleme Giriş Açılı İmplantlar Bilgisayarlı Tomografi (BT) Konik Işınlı BT İnteraktif BT BT Tedavi Planlaması Operasyon Öncesi Planlama Vaka Sunumu Radyografiler Teşhis Değerlendirme Tedavi Planı Maksiller Mumlu Protezin Yapımı Dişli Prova Görüntüleme Apareyinin Üretimi Ağız İçi BT Görüntüleme İmplant Analoglu Ana Model Üretimi Laboratuvarda Abutment Seçimi ve Yerleşimi Geçici Protez İskeletinin Hazırlanması Geçici Protez İmplant Uygulaması Abutmentlerin Uygulanması Geçici Protezin Yerleştirilmesi Operasyon Sonrası Kontrol
Bölüm 11: Mevcut Alt Çene İmplant Destekli Total Protezin Kaide Plağının ve Dişlerinin Yenilenmesi Giriş Vaka Sunumu Teşhis Değerlendirme Randevu Programı Teşhis Modelleri Bireysel Üst Çene Ölçü Kaşığı ve Fonksiyonel Ölçü Üst Çene Modeli Üst Çene Kaide Plağı ve Mum Duvar Çeneler Arası İlişkilerin Klinik Kaydı Artikülatöre Bağlama Üst Çene Diş Dizimi Alt Çene Modeli Artikülatöre İkinci Kez Bağlama Mandibular Wax Denture Silika Kaplama Bitim Ağızda Uygulama

Yazar: Carl Drago-Thomas Peterson Türkçe Çeviri Editörü: Prof. Dr.Sabire İşler Değer