İmplant Laboratuvar Prosedürleri

Diş hekimliği bilim ve sanatı, her  daim değişen bir alandır. Onyıllar boyunca diş implantları ile ilgili protokoller tesis edilmiş, değiştirilmiş ve modifi ye edilmiştir. Protokollerdeki modifi kasyonlar, klinisyen ve araştırmacıların klinik ve laboratuvar araştırmalarının sonucunda ortaya çıkmıştır. Diş hekimi ve diş teknisyeni, tercih ettikleri klinik protokol ile birlikte makul ve gerekli önlemleri almalıdır. Yapılan araştırlmalar, diş hekimliğinde implant anlayışını genişletmekle birlikte tedavilerde, protokol ve materyallerde değişim ve gelişmelerin devam etmesi beklenmektedir. Yeni bir materyal veya implant bileşenleri kullanılacağı zaman, üretici firma öneri ve bilgilendirmelerinin okunması gerekmektedir. Vakaya özel en optimal tedavinin belirlenmesi diş hekimi ve diş teknisyeninin yeteneğine, dikkatine ve doğru karar verebilme yetisine bağlıdır ve sorumluluk diş hekimi ile diş teknisyenine aittir.

İçindekiler

Bölüm 1: Diş Hekimliğinde İmplantolojiye Giriş

Giriş

Yükleme Protokolleri

Geleneksel, İki Aşamalı, Yüklenmemiş İyileşme

Tek Aşamalı, Yüklenmemiş İyileşme

İmmediat Oklüzal Yükleme

İmmediat Oklüzyonda Olmayan Yükleme

Abutmentlar

Abutment Seçimi

Cerrahi Rehberler

Konvansiyonel

Bilgisayar Destekli

Bölüm 2: İki İmplant Destekli Alt Çene Overdenture

Giriş

Klinik Vaka Sunumu

Teşhis

Değerlendirme

Teşhis Modelleri

Kişisel Ölçü Kaşıkları

Nihai Ölçü

Çalışma Modeli

Kaide Plakları

Artikülatöre Bağlama

Mum Modelajları

Üretim

Ağız İçi Uygulama

Bölüm 3: İmmediate Oklüzal Yükleme – Döküm Metal İskeletli Üst Hibrit Protez

Giriş

Vaka Sunumu

Teşhis

Değerlendirme

Teşhis

Artikülatöre Bağlama

Cerrahi Rehber

Cerrahi Aşama/İmplant Yerleşimi

Abutment Yerleşimi

Ölçü

Çene İlişkilerinin Kaydının Alınması

Master Model

Artikülatöre Alma

Vida Bağlantılı Geçici Mplant Protez Yapımı

Döküm Metal İskeletin Yapımı

Hibrit Protezin Yapımı

Protezin Ağıza Uygulanması

Protezlerin Takılmasından Bir Hafta Sonraki Klinik Muayene

Bölüm 4: Robotik Analog Yerleştirme ve CAD/CAM Dayanaklar

Giriş

Encode Complete Restoratif Sistemi

Klinik Vaka Sunumu

Teşhis

Değerlendirme

Teşhis Modelleri/Cerrahi Rehber

İmplant Cerrahisi

İyileşme Başlığının Yerleştirilmesi

Encode İyileşme Başlığının Yerleştirilmesi ve Encode İyileşme Başlığı Ölçüsü

Ana Model

Artikulatöre Bağlama

Encode Complete Çalışma Direktifi

Tarama

Abutment Tasarımı/Frezleme

Laboratuvar Analoğunun Model içerisine Robotik Olarak Yerleştirilmesi (Robocast)

Metal Destekli Porselen Kuronun Hazırlanması

Klinik Uygulama

Bölüm 5: Sekonder Döküm Maksiller Overdenture Protezle Birlikteki Üst Çene Destekli Primer Bar (CAM Struct SURE Hassas Freze Edilmiş Kopya Freze Bar Altyapı); Alt Çene Hibrit Vida Tutuculu Protezler İçin Mandibüler CAM StructSURE Hassas

Giriş

Vaka Sunumu

Teşhis

Değerlendirme

Teşhis Modelleri/Cerrahi Rehber

İmplant Cerrahisi

İmplant-Seviyesinde Ölçü Laboratuvar İşlemleri

Ana Model

Kaide Plağı/Çene İlişkiKayıtları

Artikülatöre Bağlama / Diş Dizimi / Dişli Prova / Doğrulama İndeksi

CAD/CAM Altyapıların Tasarımının / Yapımının Gözden Geçirilmesi

Üst Çene Kopya Freze Bar

Elektroformingle Oluşturulmuş Bar Manşonları

Tersiyer Modelleme

Alt çene CAM StructSURE Precision Milled Bar

Silika kaplama (Silicoating) 113

CAD/CAM Alt Yapılar Üzerinde Protez Planlaması (Setup)

Klinik Prova Randevusu

İşleme

Protezin Ağız İçinde Yerleştirilmesi

Bölüm 6: Bilgisayarlı Tomografi Rehberliğinde Cerrahi / Alt Çene Sabit Protezlerde İmmediat Yükleme

İmmediat Oklüzal Yükleme

Açılandırılmış İmplantlar

Teşhis Görüntülemeleri

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

İnteraktif Bilgisayarlı Tomografi

İnteraktif Tomografi Yazılımı

Cerrahi Rehber Plak

Rehber Tüpler

Protetik Laboratuvar Seti / Analog Bağlantı Uzantıları

Cerrahi Set Parçaları

İmmediat Sabit Geçici Restorasyon İçin Ana Modelin Hazırlanması

Vidali Sabit Geçici Protez İçin Abutment Seçimi

Vidalı Geçici Protezin Yapımı

Vaka Sunumu

Radyografiler

Teşhis

Değerlendirme

Tedavi Planı

Mum Protez Şablonun Oluşturulması

Dişli Prova

BT Görüntüleme Rehber Apareyinin Hazırlanması

Ağıziçi BT Görüntüleme

İmplant Analoglu Ana Modelin Oluşturulması

Laboratuvarda Abuntment Seçimi ve Yerleşimi

İskelet Yapımı

Geçici Protez

Cerrahi İmplant Yerleşimi

Klinik Abutment Yerleşimi

Geçici Protezin Yerleştirilmesi

Operasyon Sonrası Kontrol

Bölüm 7: Sabit Dişeti (Boyun) Yüksekliğine Sahip Prefabrike Titanyum Abutmentler Kullanılarak Yapılan Üç Üyeli İmplant Destekli Metal-Porselen Köprü Protezi

Giriş

Vaka Sunumu

Teşhis

Değerlendirme

Abutment Seçimi

Teşhis Modelleri

Cerrahi

Abutment Ölçüsü

Abutment Analoglarıyla Oluşturulan Çalışma Modeli

Modelaj Maketleri (Waxing Sleeves) 174

Daimi Protez

Ağıziçi Uygulama

Estetik Değerlendirme

Bölüm 8: CAD/CAM Abutmentlar-İmplant Destekli Metal Seramik Kuronlarda Kullanımları (The Encode® Protokolü)

Giriş

Encode® Complete Restoratif Sistem

Vaka Sunumu

Teşhis

Değerlendirme

Teşhis Modeli / Cerrahi Rehber

İmplant Cerrahisi

İyileşme Başlıklarının Yerleştirilmesi

Encode İyleşme Başlıklarının Takılması ve Encode İyleşme Başlığının Ölçüsü

Ana Model

Artikülatöre Alma

Encode Çalışma Düzeni

Tarama

Abutment Tasarımı Frezleme

Laboratuvar Analoglarının Modele Robotik Yerleştirilmesi (Robocast)

Metal-Porselen Kuron Yapımı

Klinik Uygulama

Bölüm 9: CAD/CAM Seramik Abutmentlar- Tam Seramik Kuronlarda Kullanımları

Giriş

Encode® Tam Restoratif Sistem’de CAD/CAM Protokolü

Vaka Sunumu

Teşhis

Değerlendirme

Teşhis Modelleri / Cerrahi Rehber

İmplant Cerrahisi

Encode İyileşme Başlığının Yerleştirilmesi

Ana Model

Artikülatöre Bağlama

Encode Çalışma Düzeni

Tarama

Laboratuvar Analoğunun Model İçine Robotla Yerleştirilmesi (Robocast)

Abutment Tasarımı ve Hazırlanması

Porselen Kuronun Üretimi

Klinik Uygulama

Bölüm 10: Bilgisayarlı Tomografi (Bt) Rehberliğinde Cerrahi / Dişsiz Maksillada Tam Ark Protezlerde İmmediat Oklüzal Yükleme

Giriş

Açılı İmplantlar

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Konik Işınlı BT

İnteraktif BT

BT Tedavi Planlaması

Operasyon Öncesi Planlama

Vaka Sunumu

Radyografiler

Teşhis

Değerlendirme

Tedavi Planı

Maksiller Mumlu Protezin Yapımı

Dişli Prova

Görüntüleme Apareyinin Üretimi

Ağız İçi BT Görüntüleme

İmplant Analoglu Ana Model Üretimi

Laboratuvarda Abutment Seçimi ve Yerleşimi

Geçici Protez İskeletinin Hazırlanması

Geçici Protez

İmplant Uygulaması

Abutmentlerin Uygulanması

Geçici Protezin Yerleştirilmesi

Operasyon Sonrası Kontrol

Bölüm 11: Mevcut Alt Çene İmplant Destekli Total Protezin Kaide Plağının ve Dişlerinin Yenilenmesi

Giriş

Vaka Sunumu

Teşhis

Değerlendirme

Randevu Programı

Teşhis Modelleri

Bireysel Üst Çene Ölçü Kaşığı ve Fonksiyonel Ölçü

Üst Çene Modeli

Üst Çene Kaide Plağı ve Mum Duvar

Çeneler Arası İlişkilerin Klinik Kaydı

Artikülatöre Bağlama

Üst Çene Diş Dizimi

Alt Çene Modeli

Artikülatöre İkinci Kez Bağlama

Mandibular Wax Denture

Silika Kaplama

Bitim

Ağızda Uygulama
Kitabın Adı : İmplant Laboratuvar Prosedürleri
Yazar: Carl Drago-Thomas Peterson
Türkçe Çeviri Editörü: Prof.Dr. Sabire Değer
344 Sayfa, Kuşe kağıt, Renkli baskı,Hardcover Kapak, 920 Resim ve Tablo