DİŞ HEKİMLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROLÜ

Diş hekimleri klinik ortamlarında potansiyel olarak enfeksiyöz olabilecek çok çeşitli mikroorganizmalarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu enfeksiyöz ajanların klinik ortamında kişiden kişiye veya cansız bir nesneden geçişiyle oluşan enfeksiyona ise çapraz enfeksiyon denir. Diş hekimliğinde enfeksiyon kontrolünde ve enfeksiyonun önlenmesinde var olan protokoller ve prosedürler direk olarak kliniklerde çapraz enfeksiyon riskinin azaltılmasıyla alakalı olup böylece hem hastalar hem de sağlık çalışanları için güvenli ortam oluşturmaya yöneliktir.Böylelikle çapraz enfeksiyon diş hekimliğinde önemli konulardan birisidir. Mutlak olarak yok edememekle beraber enfeksiyon kontrolünde baz alınan parametreler kabul edilebilir bir seviyede, olası enfeksiyon geçişini en aza indirgemek üzerinedir. Bu da genellikle bölgesel popülasyonda geçmişte karşılaşılmış enfeksiyon oranına bakılarak değerlendirilir. Örneğin; hasta veya dental operatif sistemlerin kliniğe girişlerinden itibaren artmış enfeksiyon riskiyle karşılaşmamasına yönelik dental cerrahide enfeksiyon kontrolü rehberliğince en iyi klinik uygulamaları ve risk koşulları baz alınan kanıta dayalı bir değerlendirme geliştirilmiştir.

Bu kitap; dental kliniklerde çapraz- enfeksiyondan korunmayı, enfeksiyonun yayılma riskini kontrol altına almayı nasıl başaracağımız üzerinedir.
1 Bölüm Enfeksiyon Kontrolünün Temelleri Diş Hekimliğinde Enfeksiyon Kontrolüne Neden İhtiyaç Vardır? Göreceli Riskler ve Risk Anlayışları Risk Değerlendirmesi ve Karar Verme Süreci Diş Hekimliği Uygulamalarında Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? Risk Yönetim Kontrolü Sistemi Enfeksiyon Kontrolü ve Yasası Diş Hekimliği Uygulamalarının Yürütüldüğü Yasal Hareketler Yayınlanmış Standartlar ve Kılavuzlar Enfeksiyonun Önlenmesinde Ekibin Yaklaşımı

2 Bölüm Dental Muayenehanedeki Bulaşıcı Hastalıklar Enfeksiyonun Yayılması Enfeksiyon Kaynakları ve Rezervuarları (Depolar) Diş Hekimliğinde Bulaşıcı Hastalıkların Bulaşma Yolları Yeni Gelişen ve Yeniden Ortaya Çıkan Patojenler 3 Bölüm Mesleki Sağlık ve Bağışıklık Mesleki Sağlık Mevzuatı Güvenli Bir Çalışma Ortamının Kurulması Kliniğinizde Çalışanların Sağlık Emniyetlerini Sağlamak Diş Hekimliğinde Aşılanma Gereksinimleri Doğum Yapma Yaşındaki Kadınların Korunması Kimler Hepatit B Aşısı Yaptırmalıdır? Sağlık Muayenesi ve Kan Yoluyla Bulaşan Virüs Enfeksiyonlarının Sonuçları İşe Alım Öncesi Sağlık Beyanatı Diş Hekimliği Birliğine Üye Olmak İçin Sağlık Beyanatı

4 Bölüm Diş Hekimliği Cerrahisinde Kesici Delici Aletlerle Güvenle Çalışmak Kesici Delici Aletlerle Yaralanmaları Önlemek Neden Önemlidir? Kesici Delici Aletlerle Yaralanmalar Ne Zaman Meydana Gelir? Önlenebilir Kesici Delici Aletle Yaralanmalar Kesici Delici Aletle Yaralanmalar Nasıl Önlenebilir Güvenlik Cihazlarının Kullanımı Kesici Delici Aletle Yaralanmalar Nasıl Önlenebilir – Aletlerin Güvenli Bir Şekilde Atılması Kesici Delici Alet Yaralanmalarında Yapılması Gerekenler KBV İle Temas Durumunda Mesleki Sağlık Muayenesi Hepatit C İle Temas Durumunda Yapılması Gerekenler Temas Sonrası Profi laksi Kesici Delici Alet Yaralanmalarının Kayıt Edilmesi Klinik Yönetim ve Kaza Riski Değerlendirmesi

5 Bölüm El Temizliği Enfeksiyon Kaynağı Olarak Eller Hastane Enfeksiyonlarının Kaynağı Olarak Eller El Hijyeni ve Takım Çalışması El Hijyeni Teknikleri El Bakımı ve İrritan Dermatinin Önlenmesi 6 Bölüm Çapraz Enfeksiyonu Önlemek İçin Kişisel Korunma Eldivenlerin Görevi İşlem İçin Uygun Eldiveni Seçmek NRL Eldivenlerine Karşı Allerjiye Yönelik Uygulamalar Hastalarda Lateks Allerjisinin Kontrol Altında Tutulması Maske, Bone, Gözlük ve Havayollarının ve Müköz Membranlarının Korunması Maske Tipleri ve Kullanma Zamanları Kardiyopulmoner Resisütasyon Süresince Korunma Koruyucu Gözlükler ve Boneler Koruyucu Göz Aksesuarları Gömlekler ve Üniformalar Koruyucu Bariyerler – Plastik Önlükler ve Operasyon Önlükleri

7 Bölüm Diş Hekimliği Aletlerinin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonu Dekontaminasyon Döngüsü 93 Temizlik Neden Önemli Hale Gelmiştir? Dekontaminasyon İçin Yasal Gereklilikler ve Teknik Standartlar Dekontaminasyon Teçhizatı Nerede Olmalıdır? Seçilen Dekontaminasyon Ünitinin Tasarımı Dental Aletlerin Sterilizasyon Öncesi Temizliği Dental Döner Başlıkların Temizliği Ultrasonik Banyo İle Mekanik Temizlik Termal Yıkayıcı Dezenfektörler Aletlerin Denetimi Diş Hekimliği Aletlerinin Sterilizasyonu Farklı Mikrobiyal Yükler İçin Sterilizatörün Uygunluğu Sterilizatörün Kurulması ve Geçerliliği Sterilizasyon İçin Doğru Sıcaklık, Basınç ve Sürenin Seçilmesi Basınç Temizliği ve Su Rezarvuar Odasının Bakımı Sterilizatörün Su Rezervuarının Bakımı Sterilizatörün Çalıştığı Nasıl Anlaşılır? Sterilizatörün Doldurulması Sterilizatörün Çalıştırılması Paketli ve Paketsiz Aletlerin Depolanması Tek Kullanımlık Aletler Tek Kullanımlık Aletler ve vCJD Isıya Duyarlı Teçhizatın Dezenfeksiyonu Dental Ölçülerin Dezenfeksiyonu

8 Bölüm Dental Muayenehane Tasarımı, Dezenfeksiyon ve Aerosollerin Kontrolü Dental Muayenehane Tasarımı Yüzey Temizliği ve Dekontaminasyonu Aerosollerin ve Sıçrayan Sıvıların Kontrolü Büyük Miktarda Kan veya Vücut Sıvı Dökülmelerinin İdaresi

9 Bölüm Dental Su Hatları Biyofi lm Nedir? Dental Ünit Su Hatlarının Personel ve Hasta Sağlığına Olan Riski Biyofi lmi Azaltmanın Metotları Dental Ünit Su Hatlarında Legionella’nın Kontrol Edilmesi

10 Bölüm Tıbbi Atık Kontrolü Tehlikeli Atıkların Atılmasındaki Yönetmelikler Atık Çeşitleri Tehlikeli Atık Nedir? Tehlikeli Atık Yönetmelikleri ve Avrupa Atık Katalog Kodu Amalgam Atığı ve Amalgam Ayrıştırıcısının Kurulması Klinik Atıkların Ayrılması ve Atılması Atmadan Önce Klinik ve Tehlikeli Atıkların Toplanması ve Saklanması Klinik Atıkların Taşınması

11 Bölüm Teşhis Numunelerinin, Ölçülerinin ve Cihazların Servis ve Tamir İçin Taşınması ve Yollanması Yasal Yapı 168 Numunelerin Alınması Numunelerin Laboratuara Taşınması Taşınmadaki Sınırlamalar Sabitlenmiş Patolojik Numuneler Ölçülerin Taşınması Servise Veya Tamire Gönderilecek Ekipmanlar Tavsiye Edilen Kaynaklar

12 Ek Bölüm Günlük Enfeksiyon Kontrolü Klinik Yolları Dental ekipmandaki bazı aletler ve parçaların dekontaminasyon metotları El ve sert yüzeyler için dezenfektanlar ve dental ünit su yolları biyositleri

Kitabın Adı : DİŞ HEKİMLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROLÜ
Yazar: Caroline L. Pankhurst and Wilson A. Coulter
Türkçe Çeviri Editörü: Doc.Dr. Ceyda Özçakır TOMRUK