DİŞ HEKİMLİĞİNDE ENFEKSİYONUN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ İÇİN TEMEL BİLGİLER

Diş hekimleri klinik ortamlarında potansiyel olarak enfeksiyöz olabilecek çok çeşitli mikroorganizmalarla karşı karşıya kalmaktadırlar.Bu enfeksiyöz ajanların klinik ortamında kişiden kişiye veya cansız bir nesneden geçişiyle oluşan enfeksiyona ise çapraz enfeksiyon denir. Diş hekimliğinde enfeksiyon kontrolünde ve enfeksiyonun önlenmesinde var olan protokoller ve prosedürler direk olarak kliniklerde çapraz enfeksiyon riskinin azaltılmasıyla alakalı olup böylece hem hastalar hem de sağlık çalışanları için güvenli ortam oluşturmaya yöneliktir.Böylelikle çapraz enfeksiyon diş hekimliğinde önemli konulardan birisidir. Mutlak olarak yok edememekle beraber enfeksiyon kontrolünde baz alınan parametreler kabul edilebilir bir seviyede, olası enfeksiyon geçişini en aza indirgemek üzerinedir. Bu da genellikle bölgesel popülasyonda geçmişte karşılaşılmış enfeksiyon oranına bakılarak değerlendirilir. Örneğin; hasta veya dental operatif sistemlerin kliniğe girişlerinden itibaren artmış enfeksiyon riskiyle karşılaşmamasına yönelik dental cerrahide enfeksiyon kontrolü rehberliğince en iyi klinik uygulamaları ve risk koşulları baz alınan kanıta dayalı bir değerlendirme geliştirilmiştir. Bu kitap; dental kliniklerde çapraz- enfeksiyondan korunmayı, enfeksiyonun yayılma riskini kontrol altına almayı nasıl başaracağımız üzerinedir.

İçindekiler

1 Enfeksiyon Kontrolünün Temelleri

Diş Hekimliğinde Enfeksiyon Kontrolüne Neden İhtiyaç Vardır?

Göreceli Riskler ve Risk Anlayışları

Risk Değerlendirmesi ve Karar Verme Süreci

Diş Hekimliği Uygulamalarında Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Risk Yönetim Kontrolü Sistemi

Enfeksiyon Kontrolü ve Yasası

Diş Hekimliği Uygulamalarının Yürütüldüğü Yasal Hareketler

Yayınlanmış Standartlar ve Kılavuzlar

Enfeksiyonun Önlenmesinde Ekibin Yaklaşımı

2 Diş Hekimi Muayenehanesindeki Bulaşıcı Hastalıklar

Enfeksiyonun Yayılması

Enfeksiyon Kaynakları ve Rezervuarları (Depolar)

Diş Hekimliğinde Bulaşıcı Hastalıkların Bulaşma Yolları

Yeni Gelişen ve Yeniden Ortaya Çıkan Patojenler

3 Mesleki Sağlık ve Aşılama

Mesleki Sağlık Mevzuatı

Güvenli Bir Çalışma Ortamının Kurulması

Kliniğinizde Çalışanların Sağlık Emniyetlerini Sağlamak

Diş Hekimliğinde Aşılanma Gereksinimleri

Doğum Yapma Yaşındaki Kadınların Korunması

Kimler Hepatit B Aşısı Yaptırmalıdır?

Sağlık Muayenesi ve Kan Yoluyla Bulaşan Virüs Enfeksiyonlarının Sonuçları

İşe Alım Öncesi Sağlık Beyanatı

Diş Hekimliği Birliğine Üye Olmak İçin Sağlık Beyanatı

4 Diş Hekimliğinde Kesici Delici Aletlerle Güvenli Çalışmak

Kesici Delici Aletlerle Yaralanmaları Önlemek Neden Önemlidir?

Kesici Delici Aletlerle Yaralanmalar Ne Zaman Meydana Gelir?

Önlenebilir Kesici Delici Aletle Yaralanmalar

Kesici Delici Aletle Yaralanmalar Nasıl Önlenebilir

Güvenlik Cihazlarının Kullanımı

Kesici Delici Aletle Yaralanmalar Nasıl Önlenebilir – Aletlerin Güvenli Bir Şekilde Bertarafı

Kesici Delici Alet Yaralanmalarında Yapılması Gerekenler

KBV İle Temas Durumunda Mesleki Sağlık Muayenesi

Hepatit C İle Temas Durumunda Yapılması Gerekenler

Temas Sonrası Profilaksi

Kesici Delici Alet Yaralanmalarının Kayıt Edilmesi

Klinik Yönetim ve Kaza Riski Değerlendirmesi

5 El Temizliği

Enfeksiyon Kaynağı Olarak Eller

Hastane Enfeksiyonlarının Kaynağı Olarak Eller

El Hijyeni ve Takım Çalışması

El Hijyeni Teknikleri

El Bakımı ve İrritan Dermatinin Önlenmesi

6 Çapraz Enfeksiyonu Önlemek İçin Kişisel Korunma

Eldivenlerin Görevi

İşlem İçin Uygun Eldiveni Seçmek

NRL Eldivenlerine Karşı Allerjiye Yönelik Uygulamalar

Hastalarda Lateks Allerjisinin Kontrol Altında Tutulması

Maske, Bone, Gözlük ve Havayollarının ve Müköz Membranlarının Korunması

Maske Tipleri ve Kullanma Zamanları

Kardiyopulmoner Resisütasyon Süresince Korunma

Koruyucu Gözlükler ve Boneler

Koruyucu Göz Aksesuarları

Gömlekler ve Üniformalar

Koruyucu Bariyerler – Plastik Önlükler ve Operasyon Önlükleri

7 Diş Hekimliği Aletlerinin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonu

Dekontaminasyon Döngüsü

Temizlik Neden Önemli Hale Gelmiştir?

Dekontaminasyon İçin Yasal Gereklilikler ve Teknik Standartlar

Dekontaminasyon Teçhizatı Nerede Olmalıdır?

Seçilen Dekontaminasyon Ünitinin Tasarımı

Dental Aletlerin Sterilizasyon Öncesi Temizliği

Dental Döner Başlıkların Temizliği

Ultrasonik Banyo İle Mekanik Temizlik

Termal Yıkayıcı Dezenfektörler

Aletlerin Denetimi

Diş Hekimliği Aletlerinin Sterilizasyonu

Farklı Mikrobiyal Yükler İçin Sterilizatörün Uygunluğu

Sterilizatörün Kurulması ve Geçerliliği

Sterilizasyon İçin Doğru Sıcaklık, Basınç ve Sürenin Seçilmesi

Basınç Temizliği ve Su Rezarvuar Odasının Bakımı

Sterilizatörün Su Rezervuarının Bakımı

Sterilizatörün Çalıştığı Nasıl Anlaşılır?

Sterilizatörün Doldurulması

Sterilizatörün Çalıştırılması

Paketli ve Paketsiz Aletlerin Depolanması

Tek Kullanımlık Aletler

Tek Kullanımlık Aletler ve vCJD

Isıya Duyarlı Teçhizatın Dezenfeksiyonu

Dental Ölçülerin Dezenfeksiyonu

8 Dental Muayenehane Tasarımı, Dezenfeksiyon ve Aerosollerin Kontrolü

Dental Muayenehane Tasarımı

Yüzey Temizliği ve Dekontaminasyonu

Aerosollerin ve Sıçrayan Sıvıların Kontrolü

Büyük Miktarda Kan veya Vücut Sıvı Dökülmelerinin İdaresi

9 Dental Su Hatları

Biyofilm Nedir?

Dental Ünit Su Hatlarının Personel ve Hasta Sağlığına Olan Riski

Biyofilmi Azaltmanın Metotları

Dental Ünit Su Hatlarında Legionella’nın Kontrol Edilmesi

10 Tıbbi Atık Kontrolü

Tehlikeli Atık Bertaraf Mevzuatı

Atık Çeşitleri

Tehlikeli Atık Nedir?

Tehlikeli Atık Yönetmelikleri ve Avrupa Atık Katalog Kodu

Amalgam Atığı ve Amalgam Ayrıştırıcısının Kurulması

Klinik Atıkların Ayrılması ve Bertarafı

Atmadan Önce Klinik ve Tehlikeli Atıkların Toplanması ve Saklanması

Klinik Atıkların Taşınması

11 Teşhis Numunelerinin, Ölçülerinin ve Cihazların Servis ve Tamir İçin Taşınması ve Yollanması

Yasal Yapı

Numunelerin Alınması

Numunelerin Laboratuara Taşınması

Taşınmadaki Sınırlamalar

Sabitlenmiş Patolojik Numuneler

Ölçülerin Taşınması

Servise Veya Tamire Gönderilecek Ekipmanlar

Tavsiye Edilen Kaynaklar

12 Ek Bölüm

Günlük Enfeksiyon Kontrolü Klinik Yolları

Dental ekipmandaki bazı aletler ve parçaların dekontaminasyon metotları

El ve sert yüzeyler için dezenfektanlar ve dental ünit su yolları biyositleri

Yazar: Caroline L. Pankhurst, Wilson A. Coulter

Çeviri Editörü: Doç. Dr. Ceyda Özçakır Tomruk

Renkli baskı, 186 sayfa