Bir Bakışta Protez

Prostodonti, eksik dişlerin restore edilmesi ve/veya yerine konması olarak tanımlanır. Bazı durumlarda, restoratif diş hekimliğini ve protetik diş hekimliğini ayıran çizgi belirsiz olabilir. Genel olarak restoratif diş hekimliği, dişleri tek bir seansta direkt olarak restore eder. Oysa prostodonti birden çok seansta, genellikle bir ölçü alarak ve bir diş laboratuarı kullanarak dişlerin endirekt restore edilmesi veya yerine konulmasıdır. Ayrıca prostodonti, periyodontoloji, endodonti, ortodonti, implantoloji ve ağız cerrahisini de içeren multidisipliner bir branştır. Bu kitabının amacı, prostodontinin temel kavramlarını açıklamak ve prostodontiyle ilgili seçilen bir konu üzerine daha da fazla bilgi edinmek isterlerse, okuyucuya bir platform oluşturmaktır. ‘Bir Bakışta’ serisi öğrenmeyi hızlandırır, günlük klinik uygulamalarla ilişkilidir ve gereğinden fazla detaylı bir metinin sıkıcılığından uzaktır. Bir Bakışta Protez, tüm diş hekimliği öğrencileri, klinisyenler ve protetik diş hekimliğiyle ilişkili tüm dental ekip için mükemmel bir el kitabıdır. Protetik diş hekimliğinin tüm alt-başlıklarını kapsar. Laboratuarda CAD/CAM teknolojisinin kullanımını anlatan ayrı bir bölüm içerir. Protetik sunum ve tedavide estetik etkileri göz önünde bulundurur. Alanında lider bir uzman tarafından yazılmıştır.

İçindekiler
Bölüm 1: Prostodontiye genel bakış 1.Genel bakış: doğal dişlerin rehabilitasyonu 2.Genel bakış: yapay dişlerle rehabilitasyon
Bölüm 2: Tanı
3.Tanı: anamnez alınması 4.Tanı: ilk muayene 5.Tanıya yardımcı unsurlar 6.Tanıya yardımcı unsurlar 7.Radyografi 8.Bilgisayarlı tomografi 9.Dental fotoğrafçılık 10.Okluzal analiz 11.Alçı modeller ve ek tanı araçları
Bölüm 3: Tedavi planlaması
12.Tedavi planlaması: kanıta dayalı tedavi 13.Tedavi planlaması: karar verme
Bölüm 4: Okluzyon
14.Okluzyon: terminoloji ve tanımlamalar 15.Okluzyon: klinik işlemler 16.Okluzyon: laboratuar işlemleri 17.Okluzyon: aşındırma ve splintler
Bölüm 5: Periyodontal bakış açısı 18.Dentogingival yapılar 19.Protetik değerlendirmeler
Bölüm 6: Endodontik bakış açısı 20.Diş pulpası 21.İntraradiküler destek 22.Koronal destek: kor yapımı
Bölüm 7: Anterior dental estetik
23.Anterior dental estetik: temel prensipler 24.Anterior dental estetik: teoriler 25.Anterior dental estetik: rehberler 26.Anterior dental estetik: beyazlatma
Bölüm 8: İntrakoronal restorasyonlar
27.İntrakoronal restorasyonların seçimi 28.Direkt restorasyonlarda materyal seçimi
Bölüm 9: Ekstrakoronal restorasyonlar
29.Ekstrakoronal restorasyonların seçimi

Bölüm 10: Endirekt restorasyonlar için materyaller 30.Döküm metal alaşımları, titanyum ve rezin-esaslı kompozitler 31.Seramik materyaller
Bölüm 11: Diş preparasyonu
32.Mikro-invaziv ve minimal invaziv teknikler 33.Diş preparasyonu için genel prensipler 34.Resin-bağlantılı sabit bölümlü protezler için preparasyon 35.İnley ve onleyler için preparasyon 36.Porselen laminalar için preparasyon 37.Tam-kuron protezleri ve sabit bölümlü protezler için preparasyon
Bölüm 12: Geçici restorasyonlar
38.Geçiciler
Bölüm 13: Ölçü
39.Ölçü maddeleri 40.Ölçü teknikleri ve malzemeleri 41.Ölçüler: yumuşak doku kontrolü
Bölüm 14: Diş laboratuvarı
42.Bilgisayar-destekli tasarım ve yapım teknolojisi Bölüm 15: Simantasyon 43.Yapıştırma ajanları 44.Nihai restorasyonlar için yapıştırma ajanları 45.Dentin bonding ajanları 46.Yapıştırma teknikleri
Bölüm 16: Hareketli protezler
47.Hareketli protezler Bölüm 17: Diş implantları 48.Osseointegrasyon 49.İmplantlar: genel düşünceler 50.İmplantlar: tedavi planlaması 51.Ogmentasyon ve bölgenin hazırlanması 52.İmplantlar: cerrahi teknikler 53.İmplant tip ve şekilleri 54.İmplant dayanakları 55.Restoratif seçenekler  

Yazar: Irfan Ahmad
Çeviri Editörü: Doç. Dr. İdil Kuruca Dikbaş, Doç. Dr.Temel Yazar