Bir bakışta protez

Prostodonti, eksik dişlerin restore edilmesi ve/veya yerine konması olarak tanımlanır. Bazı durumlarda, restoratif diş hekimliğini ve protetik diş hekimliğini ayıran çizgi belirsiz olabilir. Genel olarak restoratif diş hekimliği, dişleri tek bir seansta direkt olarak restore eder. Oysa prostodonti birden çok seansta, genellikle bir ölçü alarak ve bir diş laboratuarı kullanarak dişlerin endirekt restore edilmesi veya yerine konulmasıdır. Ayrıca prostodonti, periyodontoloji, endodonti, ortodonti, implantoloji ve ağız cerrahisini de içeren multidisipliner bir branştır. Bu kitabının amacı, prostodontinin temel kavramlarını açıklamak ve prostodontiyle ilgili seçilen bir konu üzerine daha da fazla bilgi edinmek isterlerse, okuyucuya bir platform oluşturmaktır. ‘Bir Bakışta’ serisi öğrenmeyi hızlandırır, günlük klinik uygulamalarla ilişkilidir ve gereğinden fazla detaylı bir metinin sıkıcılığından uzaktır. Bir Bakışta Protez, tüm diş hekimliği öğrencileri, klinisyenler ve protetik diş hekimliğiyle ilişkili tüm dental ekip için mükemmel bir el kitabıdır. Protetik diş hekimliğinin tüm alt-başlıklarını kapsar. Laboratuarda CAD/CAM teknolojisinin kullanımını anlatan ayrı bir bölüm içerir. Protetik sunum ve tedavide estetik etkileri göz önünde bulundurur. Alanında lider bir uzman tarafından yazılmıştır.
İçindekiler
Bölüm 1: Prostodontiye genel bakış Genel bakış: doğal dişlerin rehabilitasyonu Genel bakış: yapay dişlerle rehabilitasyon
Bölüm 2: Tanı Tanı: anamnez alınması Tanı: ilk muayene Tanıya yardımcı unsurlar Tanıya yardımcı unsurlar Radyografi Bilgisayarlı tomografi Dental fotoğrafçılık Okluzal analiz Alçı modeller ve ek tanı araçları
Bölüm 3: Tedavi planlaması Tedavi planlaması: kanıta dayalı tedavi Tedavi planlaması: karar verme
Bölüm 4: Okluzyon Okluzyon: terminoloji ve tanımlamalar Okluzyon: klinik işlemler Okluzyon: laboratuar işlemleri Okluzyon: aşındırma ve splintler
Bölüm 5: Periyodontal bakış açısı Dentogingival yapılar Protetik değerlendirmeler
Bölüm 6: Endodontik bakış açısı Diş pulpası İntraradiküler destek Koronal destek: kor yapımı
Bölüm 7: Anterior dental estetik Anterior dental estetik: temel prensipler Anterior dental estetik: teoriler Anterior dental estetik: rehberler Anterior dental estetik: beyazlatma
Bölüm 8: İntrakoronal restorasyonlar İntrakoronal restorasyonların seçimi Direkt restorasyonlarda materyal seçimi
Bölüm 9: Ekstrakoronal restorasyonlar Ekstrakoronal restorasyonların seçimi
Bölüm 10: Endirekt restorasyonlar için materyaller Döküm metal alaşımları, titanyum ve rezin-esaslı kompozitler Seramik materyaller
Bölüm 11: Diş preparasyonu Mikro-invaziv ve minimal invaziv teknikler Diş preparasyonu için genel prensipler Resin-bağlantılı sabit bölümlü protezler için preparasyon İnley ve onleyler için preparasyon Porselen laminalar için preparasyon Tam-kuron protezleri ve sabit bölümlü protezler için preparasyon
Bölüm 12: Geçici restorasyonlar Geçiciler
Bölüm 13: Ölçü Ölçü maddeleri Ölçü teknikleri ve malzemeleri Ölçüler: yumuşak doku kontrolü
Bölüm 14: Diş laboratuvarı Bilgisayar-destekli tasarım ve yapım teknolojisi
Bölüm 15: Simantasyon Yapıştırma ajanları Nihai restorasyonlar için yapıştırma ajanları Dentin bonding ajanları Yapıştırma teknikleri
Bölüm 16: Hareketli protezler Hareketli protezler
Bölüm 17: Diş implantları Osseointegrasyon İmplantlar: genel düşünceler İmplantlar: tedavi planlaması Ogmentasyon ve bölgenin hazırlanması İmplantlar: cerrahi teknikler İmplant tip ve şekilleri İmplant dayanakları Restoratif seçenekler

Kitabın Türkçe Adı:Bir bakışta protez
Yazar: Irfan Ahmad
Türkçe Çeviri Editörü: Doç.Dr.İdil Kuruca Dikbaş,Doç. Dr. Temel Köksal