Bir Bakışta Protez

Prostodonti, eksik dişlerin restore edilmesi ve/veya yerine konması olarak tanımlanır. Bazı durumlarda, restoratif diş hekimliğini ve protetik diş hekimliğini ayıran çizgi belirsiz olabilir. Genel olarak restoratif diş hekimliği, dişleri tek bir seansta direkt olarak restore eder. Oysa prostodonti birden çok seansta, genellikle bir ölçü alarak ve bir diş laboratuarı kullanarak dişlerin endirekt restore edilmesi veya yerine konulmasıdır. Ayrıca prostodonti, periyodontoloji, endodonti, ortodonti, implantoloji ve ağız cerrahisini de içeren multidisipliner bir branştır. Bu kitabının amacı, prostodontinin temel kavramlarını açıklamak ve prostodontiyle ilgili seçilen bir konu üzerine daha da fazla bilgi edinmek isterlerse, okuyucuya bir platform oluşturmaktır. ‘Bir Bakışta’ serisi öğrenmeyi hızlandırır, günlük klinik uygulamalarla ilişkilidir ve gereğinden fazla detaylı bir metinin sıkıcılığından uzaktır. Bir Bakışta Protez, tüm diş hekimliği öğrencileri, klinisyenler ve protetik diş hekimliğiyle ilişkili tüm dental ekip için mükemmel bir el kitabıdır. Protetik diş hekimliğinin tüm alt-başlıklarını kapsar. Laboratuarda CAD/CAM teknolojisinin kullanımını anlatan ayrı bir bölüm içerir. Protetik sunum ve tedavide estetik etkileri göz önünde bulundurur. Alanında lider bir uzman tarafından yazılmıştır.

 

İçindekiler

Bölüm 1: Prostodontiye genel bakış

1.Genel bakış: doğal dişlerin rehabilitasyonu

2.Genel bakış: yapay dişlerle rehabilitasyon

Bölüm 2: Tanı

3.Tanı: anamnez alınması

4.Tanı: ilk muayene

5.Tanıya yardımcı unsurlar

6.Tanıya yardımcı unsurlar

7.Radyografi

8.Bilgisayarlı tomografi

9.Dental fotoğrafçılık

10.Okluzal analiz

11.Alçı modeller ve ek tanı araçları

Bölüm 3: Tedavi planlaması

12.Tedavi planlaması: kanıta dayalı tedavi

13.Tedavi planlaması: karar verme

Bölüm 4: Okluzyon

14.Okluzyon: terminoloji ve tanımlamalar

15.Okluzyon: klinik işlemler

16.Okluzyon: laboratuar işlemleri

17.Okluzyon: aşındırma ve splintler

Bölüm 5: Periyodontal bakış açısı

18.Dentogingival yapılar

19.Protetik değerlendirmeler

Bölüm 6: Endodontik bakış açısı

20.Diş pulpası

21.İntraradiküler destek

22.Koronal destek: kor yapımı

Bölüm 7: Anterior dental estetik

23.Anterior dental estetik: temel prensipler

24.Anterior dental estetik: teoriler

25.Anterior dental estetik: rehberler

26.Anterior dental estetik: beyazlatma

Bölüm 8: İntrakoronal restorasyonlar

27.İntrakoronal restorasyonların seçimi

28.Direkt restorasyonlarda materyal seçimi

Bölüm 9: Ekstrakoronal restorasyonlar

29.Ekstrakoronal restorasyonların seçimi

Bölüm 10: Endirekt restorasyonlar için materyaller

30.Döküm metal alaşımları, titanyum ve rezin-esaslı kompozitler

31.Seramik materyaller

Bölüm 11: Diş preparasyonu

32.Mikro-invaziv ve minimal invaziv teknikler

33.Diş preparasyonu için genel prensipler

34.Resin-bağlantılı sabit bölümlü protezler için preparasyon

35.İnley ve onleyler için preparasyon

36.Porselen laminalar için preparasyon

37.Tam-kuron protezleri ve sabit bölümlü protezler için preparasyon

Bölüm 12: Geçici restorasyonlar

38.Geçiciler

Bölüm 13: Ölçü

39.Ölçü maddeleri

40.Ölçü teknikleri ve malzemeleri

41.Ölçüler: yumuşak doku kontrolü

Bölüm 14: Diş laboratuvarı

42.Bilgisayar-destekli tasarım ve yapım teknolojisi

Bölüm 15: Simantasyon

43.Yapıştırma ajanları

44.Nihai restorasyonlar için yapıştırma ajanları

45.Dentin bonding ajanları

46.Yapıştırma teknikleri

Bölüm 16: Hareketli protezler

47.Hareketli protezler

Bölüm 17: Diş implantları

48.Osseointegrasyon

49.İmplantlar: genel düşünceler

50.İmplantlar: tedavi planlaması

51.Ogmentasyon ve bölgenin hazırlanması

52.İmplantlar: cerrahi teknikler

53.İmplant tip ve şekilleri

54.İmplant dayanakları

55.Restoratif seçenekler

 

Yazar: Irfan Ahmad

Çeviri Editörü: Doç. Dr. İdil Kuruca Dikbaş, Doç. Dr. Temel Köksal

Renkli baskı, 126 sayfa