Dental Aletlerin El Kitabı

Diş hekimliği mesleği geliştikçe, gelişmekte olan tekniklerle uyumlu olacak ek malzeme ihtiyacı da artmaktadır. Uygulamalı pratik deneyim diş hekimliği mesleğindeki herkes için elzemdir, ancak bunun günlük deneyimlerimizi geliştirmek için yazılı bilgilerle desteklenmesi gereklidir. Bu resimli el kitabı diş hekimliği dalında okumakta olan öğrenciler için yazılmıştır. Çalışma için yardımcı kitap olarak kullanılabileceği gibi başvuru kaynağı olarak muayene odasında da bulundurulabilir. Bu kitap ders kitapları, ders notları ve benzeri diğer öğrenme yöntemlerini bütünlemesi amacıyla hazırlanmıştır. Tek başına derin bir kaynak kitap olması amacıyla hazırlanmamıştır. Pek çok diş hekimliği aleti birbirine benzediğinden ve öğrenci için kafa karışıklığına yol açabildiğinden, “yanıltıcı arkadaş” alt bölümleri söz konusu alete benzeyebilecek aletlerin ayırt edilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitap tüm diş hekimliği aletlerinin tamamını içerecek şekilde hazırlanmamış olmakla birlikte, her disipline ait örnekleri içermektedir. Pek çok diş hekimliği aleti birden çok işleve sahip olduğundan ve farklı isimlerle anılabileceği için, mümkün olan durumlarda, bunlar aletin adının yanında belirtilmiştir. Pek çok işlem için gerekli tam alet setleri bölümlerin sonunda belirtilmiştir. Diş hekimliği çalışanının hekimin tercihlerine göre bu listelerde değişiklik yapması gerekebilir. Her bölüm diş hekimliğinin bir disiplinine veya dalına atfedilmiştir. Bazı aletler birkaç bölümde görülebilir, bu durum ilgili bölümün alet seti alt bölümlerinde belirtilmiştir. Enfeksiyon kontrolü diş hekimliği kliniğinde vazgeçilemez bir gereksinimdir. Bu sebeple bu alana tek başına bir bölüm ayrılmıştır. Bu bölüm, diş hekimliği alanında çalışan bireylerin aklında birinci önceliği taşıması gereken, sağlık ve güvenlikle ilgili prensipleri aktarmayı hedeflemektedir.

İçindekiler

Bölüm 1  Dental cerrahide enfeksiyon kontrolü

Bölüm 2 Dental radyoloji

Bölüm 3 Temel aletler

Bölüm 4 Nem kontrolünde kullanılan alet ve malzemeler

Bölüm 5 Lokal anestezi

Bölüm 6 Rubber dam yerleştirilmesinde kullanılan aletler

Bölüm 7 Başlıklar, frezler, uçlar

Bölüm 8 Temel restoratif işlemlerde kullanılan aletler

Bölüm 9 Matris bantları ve matris tutucular

Bölüm 10 Endodontik tedavide kullanılan aletler

Bölüm 11 Elavatörler

Bölüm 12 Davyeler

Bölüm 13 Cerrahi aletler

Bölüm 14 Ölçüm aletleri

Bölüm 15 Ölçü gereçleri

Bölüm 16 Ortodontik aletler

Bölüm 17 Periodontal işlemlerde kullanılan aletler

Bölüm 18 Hareketli ve sabit protetik tedavide kullanılan aletler

Yazar: Carmen Scheller Sheridan

Çeviri Editörü: Dr. Dt. Buket Han

Renkli baskı, 292 sayfa