ORTODONTİK TEDAVİLERDE VAKA DEĞERLENDİRME ve BİLGİ PEKİŞTİRME

Eğitmenlerimizden Sayın Saulo Gribel SANTOS ile yapıcağımız bu proğramın amacı ”katılımcılarımızın Ortodonti konusunda eksiklerini gidermek, bilgi kullanımında becerilerini artırmak adına planlanmıştır. Teorik bilgi ve vakalar üzerinden gidilecek olan proğramda uygulamada eksik hissettiğiniz konuların tamamlanması ve tekrar bilgi güncellemesi yapmanız açısından oldukça faydalı olacaktır. DEVAM EDEN veya başlayacakları vakaların TEDAVİLERİ ile ilgili dosyalarını digital olarak hazırlayıp getirebilirler veya vaka getirmeden de programa katılabilirler. Vakalarda neler yapıldığı ve nasıl bir yol izlenebileceği, gerekirse tedavi planındaki olabilecek değişiklikler üzerine konuşulurken, tamamlayıcı teorik bilgi ve vaka sunumları ile tedavi süreci tamamlanmasında izlenilen yol aktarılacaktır.Bu tartışmalar hekimlerimize; DİAGNOZ, TEDAVİ PLANLAMASI üzerine bilgilerini de pekiştirip, TEDAVİ MEKANİKLERİ ve DETAYLARI üzerine yoğunlaşmalarına da imkan sağlayacaktır.