PERİODONTAL-RESTORATİF İLİŞKİLER: KLİNİK BAŞARININ SAĞLANMASI

İçindekiler

Bölüm 1 Muayene ve Tanı

Uygun Bir Tedavi Planı Oluşturulması

Periodontal Tedavi Kapsamının Belirlenmesi

Cep Eliminasyonu Periodontal Cerrahisinin Temelleri

Bağlantı Epiteli Adezyonu Mu Bağ Dokusu Ataşmanı mı?

Furkasyon Defektlerinin Önemi

Restoratif Kenarların Etkisi

Cep Eliminasyonu Tedavisi İşe Yarar Mı?

Sonuçlar

Bölüm 2 Kuron Yükseltme Tedavisinin Rolü

Apikookluzal Boyutların Ayarlanması

İnsizyon Dizaynı

Sonuçlar

Bölüm 3 Furkasyon Defektlerinin Tedavisi

Furkasyon Defektlerinin Tanımları

Premolar Furkasyon Defektlerinin Tanısı

Sınıf I Furkasyonların Tedavisi

Sınıf II Furkasyon Tedavileri

Sınıf III Furkasyon Defektlerinin Tedavisi

Maksiller ve Mandibular Furkasyonların Karşılaştırılması

Uygun Tedavi Yönteminin Seçimi

Sonuçlar

Bölüm 4 Mukogingival Tedavinin Rolü

Mukogingival Cerrahi İçin Endikasyonlar

Atake Olmayan Dişeti Otogreftleri

Lateral Saplı Flepler

Bağ Dokusu Greftleri

Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu

Emdogain Kullanım Endikasyonu

Klinik Bazlı Tedavi Karar Ağacı Oluşturma

Kuron Yükseltme Cerrahisinde Mukogingival Terapi

Sonuçlar

Bölüm 5 Peridontal Tedavi Görmüş Dişlerin Restorasyonu

Fether (Bıçak Sırtı)

Chamher (Oluk)

Shoulder (Omuz)

Periodontal Bölümler ve Protetik adaptayonlar

Ölçüler

Bölüm 6 Riskli Dişlerin Restorasyonu veya Protezi İçin Tedavi Algoritmalarının Geliştirilmesi

Teşhis Gereksinimleri

Bireysel Diş Değerlendirmesi

Kuron Uzatma Cerrahisini Güvenle Tamamlama Kabiliyeti

Endodontik Hususlar

İmplant Yapılan Bölge İle İlgili Hususlar

Fayda Maliyet Oranlarının Değerlendirilmesi

Tedavinin Karmaşıklığı

Tedavinin Öngörülebilirliği

Yeniden Tedavinin Maliyeti

Sonuçlar

Kitabın Orijinal Adı: PERIODONTALRESTORATIVE INTERRELATIONSHIPS: ENSURING CLINICAL SUCCESS 

Yazar: Paul A. Fugazzotto

Çeviri editörü: Doç. Dr. Serhat Demirer

Renkli baskı, 196 sayfa, sert kapak