PERİODONTAL-RESTORATİF İLİŞKİLER: KLİNİK BAŞARININ SAĞLANMASI

Bölüm 1 Muayene ve Tanı Uygun Bir Tedavi Planı Oluşturulması Periodontal Tedavi Kapsamının Belirlenmesi Cep Eliminasyonu Periodontal Cerrahisinin Temelleri Bağlantı Epiteli Adezyonu Mu Bağ Dokusu Ataşmanı mı? Furkasyon Defektleinin Önemi Restoratif Kenarların Etkisi Cep Eliminasyonu Tedavisi İşe Yara Mı? Sonuçlar
Bölüm 2 Kuron Yükseltme Tedavisinin Rolü Apikookluzal Boyutların Ayarlanması İnsizyon Dizaynı Sonuçlar
Bölüm 3 Furkasyon Defektlerinin Tedavisi Furkasyon Defektlerinin Tanımları Premolar Furkasyon Defektlerinin Tanısı Sınıf I Furkasyonların Tedavisi Sınıf II Furkasyon Tedavileri Sınıf III Furkasyon Defektlerinin Tedavisi Maksiller ve Mandibular Furkasyonların Karşılaştırılması Uygun Tedavi Yönteminin Seçimi Sonuçlar
Bölüm 4 Mukogingival Tedavinin Rolü Mukogingival Cerrahi İçin Endikasyonlar Atake Olmayan Dişeti Otogreftleri Lateral Saplı Flepler Bağ Dokusu Greftleri Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu Emdogain Kullanım Endikasyonu Klinik Bazlı Tedavi Karar Ağacı Oluşturma Kuron Yükseltme Cerrahisinde Mukogingival Terapi Sonuçlar
Bölüm 5 Peridontal Tedavi Görmüş Dişlerin Restorasyonu Fether(Bıçak Sırtı) Chamher(Oluk) Shoulder(Omuz) Periodontal Bölümler ve Protetik adaptayonlar Ölçüler
Bölüm 6 Riskli Dişlerin Restorasyonu veya Protezi İçin Tedavi Algoritmalarının Geliştirilmesi Teşhis Gereksinimleri Bireysel Diş Değerlendirmesi Kuron Uzatma Cerrahisini Güvenle Tamamlama Kabiliyeti Endodontik Hususlar İmplant Yapılan Bölge İle İlgili Hususlar Fayda Maliyet Oranlarının Değerlendirilmesi Tedavinin Karmaşıklığı Tedavinin Öngörülebilirliği Yeniden Tedavinin Maliyeti Sonuçlar İndeks

Kitabın Orijinal Adı: PERIODONTALRESTORATIVE INTERRELATIONSHIPS: ENSURING CLINICAL SUCCESS
Kitabın Adı: PERİODONTAL-RESTORATİF İLİŞKİLER: KLİNİK BAŞARININ SAĞLANMASI
Yazar; Paul A. Fugazzotto, DDS
Türkçe tercüme editörü; Doç. Dr. Serhat Demirer 208 Sayfa,
Kuşe kağıt, Renkli baskı, Hardcover kapak,