PERİODONTAL-RESTORATİF İLİŞKİLER: KLİNİK BAŞARININ SAĞLANMASI

İçindekiler

Bölüm 1 Muayene ve Tanı Uygun Bir Tedavi Planı Oluşturulması Periodontal Tedavi Kapsamının Belirlenmesi Cep Eliminasyonu Periodontal Cerrahisinin Temelleri Bağlantı Epiteli Adezyonu Mu Bağ Dokusu Ataşmanı mı? Furkasyon Defektlerinin Önemi Restoratif Kenarların Etkisi Cep Eliminasyonu Tedavisi İşe Yarar Mı? Sonuçlar

Bölüm 2 Kuron Yükseltme Tedavisinin Rolü Apikookluzal Boyutların Ayarlanması İnsizyon Dizaynı Sonuçlar

Bölüm 3 Furkasyon Defektlerinin Tedavisi Furkasyon Defektlerinin Tanımları Premolar Furkasyon Defektlerinin Tanısı Sınıf I Furkasyonların Tedavisi Sınıf II Furkasyon Tedavileri Sınıf III Furkasyon Defektlerinin Tedavisi Maksiller ve Mandibular Furkasyonların Karşılaştırılması Uygun Tedavi Yönteminin Seçimi Sonuçlar

Bölüm 4 Mukogingival Tedavinin Rolü Mukogingival Cerrahi İçin Endikasyonlar Atake Olmayan Dişeti Otogreftleri Lateral Saplı Flepler Bağ Dokusu Greftleri Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu Emdogain Kullanım Endikasyonu Klinik Bazlı Tedavi Karar Ağacı Oluşturma Kuron Yükseltme Cerrahisinde Mukogingival Terapi Sonuçlar

Bölüm 5 Peridontal Tedavi Görmüş Dişlerin Restorasyonu Fether (Bıçak Sırtı) Chamher (Oluk) Shoulder (Omuz) Periodontal Bölümler ve Protetik adaptayonlar Ölçüler

Bölüm 6 Riskli Dişlerin Restorasyonu veya Protezi İçin Tedavi Algoritmalarının Geliştirilmesi Teşhis Gereksinimleri Bireysel Diş Değerlendirmesi Kuron Uzatma Cerrahisini Güvenle Tamamlama Kabiliyeti Endodontik Hususlar İmplant Yapılan Bölge İle İlgili Hususlar Fayda Maliyet Oranlarının Değerlendirilmesi Tedavinin Karmaşıklığı Tedavinin Öngörülebilirliği Yeniden Tedavinin Maliyeti Sonuçlar

Kitabın Orijinal Adı: PERIODONTALRESTORATIVE INTERRELATIONSHIPS: ENSURING CLINICAL SUCCESS
Yazar: Paul A. Çeviri editörü: Doç. Dr. Serhat Demirer
Renkli baskı, 196 sayfa,