BİOPROGRESSİVE TEKNİK ARKLARI ve I.II.III. DÜZEN BÜKÜMLERİ

Pratik Araçları :Bu proğramın amacı, ortodontik tedavilerde yaygın olarak kullanılan ark telleri ve çeşitli apareylerin endikasyonlarını, hazırlanışlarını ve aktivasyonlarını ,hasta alçı modelleriniz üzerinde yoğun pratik uygulama yaparak göstermektir.

Konular (içerik): Bioprogressive Teknik Arkları
* Seviyelendirme için temel utility ark
* Class II elastikler için temel utility ark
* Genişletme için temel utility ark
* Retraksiyon için temel utility ark
* Eş zamanlı retraksiyon ve intrüzyon için temel utility ark
* Boşlukların kapatılması için ankraj kaybı arkları
* Açık kapanış tedavisi için step down arkı
* Seviyelendirme ve hizalama için segment(bölümlü) arklar
* Traksiyon Segment Arkları * İdeal Ark Birinci,ikinci ve üçüncü düzen bükümleri
*Ters spee,
* arklar
* Palatabal bar
* Quadhelix
* Ekspansiyon
* Retraksiyon
* Sutura Açıcılar

Tarih : 07 -10 Kasım 2017
Yer : İzmir
Eğitmen : Prof. Saulo Gribel Santoz