BİOPROGRESSİVE TEKNİK ARKLARI ve I.II.III. DÜZEN BÜKÜMLERİ 7-10 KASIM 2017

Pratik Araçları :Bu proğramın  amacı, ortodontik tedavilerde yaygın olarak kullanılan ark telleri  ve  çeşitli apareylerin  endikasyonlarını, hazırlanışlarını ve aktivasyonlarını  ,hasta alçı modelleriniz üzerinde yoğun pratik uygulama yaparak göstermektir.
Konular (içerik):
Bioprogressive Teknik Arkları
* Seviyelendirme için temel utility ark
* Class II elastikler için temel utility ark
* Genişletme için temel utility ark
* Retraksiyon için temel utility ark
* Eş zamanlı retraksiyon ve intrüzyon için temel utility ark
* Boşlukların kapatılması için ankraj kaybı arkları
* Açık kapanış tedavisi için step down arkı
* Seviyelendirme ve hizalama için segment(bölümlü) arklar
* Traksiyon Segment Arkları
*  İdeal Ark
Birinci, ikinci ve üçüncü düzen bükümleri
*Ters spee, reverse curve arklar
*Palatabal bar
*Quadhelix
* Ekspansiyon
* Retraksiyon
*Sutura Açıcılar
Tarih   : 07 -10 Kasım  2017
Yer     : İzmir
Eğitmen : Prof. Dr Saulo GRİBEL

Not; Katılım belgesi verilecektir.